sobota, april 20, 2019

Šarčevi in Levica glasovali proti nižji dohodnini

Poslanci državnega zbora so v tem tednu obravnavali predlog za spremembo zakona o dohodnini. S spremembami bi razbremenili slovenske družine, ki bi letno plačale...

Slovenska Bistrica: Občina najavila javno razgrnitev prostorskih dokumentov za širitev industrijske cone Impol

Občina Slovenska Bistrica je objavila obvestilo o nameravani javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev industrijske cone Impol in...

Makole: Ena redkih občin, kjer v zadnjih petih letih ni bilo samomora

Občina Makole je ena izmed devetih slovenskih občin, kjer v zadnjih petih letih ni bilo smrti zaradi samomora. Poleg Makol samomora ni bilo še v...

Poljčane: Skromna bera investicij, županstvu skoraj pet tisoč evrov mesečno

Občina Poljčane je imela lani 3,4 milijona evrov prihodkov in 3,3 milijona evrov odhodkov. Glede na planirano za leto 2018 je bilo to skoraj...

Slovenska Bistrica: Gradnja 16 vrstnih hiš padla v vodo

Občina Slovenska Bistrica je na svoji spletni strani objavila sklep o ustavitvi postopka za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vrstne hiše v Gaju...

Izplačilo dodatka za veliko družino

Danes bo 26.566 družin prejelo dodatek za veliko družino. Dodatek se izplača v enkratnem znesku in za družino s tremi otroki znaša 395 evrov,...

V Račah ni več raka kot drugje

Onkološki inštitut Ljubljana je izvedel raziskavo o pojavnosti raka na Dravskem polju s poudarkom na občini Rače-Fram in okoliških naseljih. Pri tem ni ugotovil...

Kaj bo z letališčem po 15. juliju?

Kitajski najemniki mariborskega letališča so že 18. januarja odpovedali pogodbo za najem mariborskega letališča. Ministrstvo za infrastrukturo je še isti dan izrazilo začudenje nad...

Avstrija namerava podaljšati nadzor na meji s Slovenijo

Avstrijski notranji minister Herbert Kickl je Evropski komisiji napovedal podaljšanje nadzora na meji s Slovenijo in Madžarsko še vsaj do novembra. Avstrija nadzor na svojih...

Občina Starše gre do konca

Občina Starše je na Ustavno sodišče RS vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o vodovarstvenem območju, ki dovoljuje izgradnjo nove in posodobitev...