Hoče – Slivnica: V povirju Pivolskega potoka odloženih 200 kubičnih metrov organskega blata

(vir: Direkcija RS za vode)

Direkcija RS za vode je v današnjem odzivu na namerno onesnaženje nad območjem Pivole zapisala, da je bilo v preteklih dneh v občini Hoče – Slivnica v povirju Pivolskega potoka na treh lokacijah namerno odloženih približno 200 m3 organskega blata, domnevno dehidriranega blata iz komunalne čistilne naprave.

Blato je bilo pripeljano z večjimi tovornimi vozili in vsuto po strmem, gozdnatem terenu v graben, po katerem teče Pivolski potok.

S tokom vode je bilo odneseno dolvodno po strugi in je tako onesnažilo Pivolski potok v dolžini več kot 1000 m.

Onesnažene so vodne površine na območju Botaničnega vrta v Pivoli, ogrožen je živelj v Hočkem potoku vse do vtoka v HE kanal Zlatoličje, ogrožena pa so tudi zajetja pitne vode, saj se območje onesnaženja nahaja na vodovarstvenem območju.

Na terenu so bili odvzeti vzorci odloženega blata in vode, tudi zaradi primerjave že pred enim mesecem prav tako nelegalno odloženega blata iz komunalne čistilne naprave na območju Dramelj v občini Šentjur.

V teku so razgovori in aktivnosti za izvedbo ukrepov odprave posledic namernega onesnaženja, ki pa bodo zaradi težko dostopnega terena zelo zahtevni, saj je globel, kjer se nahaja glavnina blata, ponekod globoka tudi 50 in več metrov.

Nelegalno odloženo organsko blato v tako občutljivo naravno okolje je nedopusten in nesprejemljiv poseg, saj je bil izveden z namenom okoriščanja na račun okolja, onesnažene so površinske vode in ogrožena podtalnica ter zajetja pitne vode, na širšem območju je prisoten moteč, neprijeten vonj.

Govorimo lahko o ekološkem kriminalu, ki ga je potrebno že v kali zatreti, povzročitelja pa izslediti in ustrezno kaznovati.

Direkcija Republike Slovenije za vode zato ostro obsoja tovrstna početja in poziva vse, še posebej občine, ki kot izvajalke obvezne gospodarske javne službe za odvajanja in čiščenja odpadnih voda poznajo razmere na čistilnih napravah v svojih občinah, ki bi karkoli vedeli o storilcih, naj nemudoma pokličejo policijo.

Vir in foto: Direkcija RS za vode

M. P.