Občina Kungota

Vir: www.kungota.si

Občina Kungota je nastala leta 1994 in meji na občine Maribor, Pesnica in Šentilj ter na sosednjo Avstrijo. Leži v gričevnatem svetu zahodnih Slovenskih goric. Nekoč je bilo tukaj Panonsko morje. Njegove usedline so nato potoki razrezali v živahne gorice, vrh katerih so običajno lepo zaobljena slemena ter kope, ki jih ločujejo grape. Občino sestavljajo štiri krajevne skupnosti: Zgornja Kungota (sedež občine), Spodnja Kungota, Svečina in Jurij. Na površini 4887 ha živi cca. 4713 prebivalcev. To je svet blagodejnega sonca. Na prisojni strani pobočij so posejani številni vinogradi, sadovnjaki, v nižinah prevladujejo njive, na osojnih pobočjih gozdovi. Pokrajina je kljub številnim hudim pritiskom industrializacije, zahvaljujoč trdnosti in vztrajnosti tukaj živečih prebivalcev,  v preteklosti uspela ohraniti svojo »čistost«. V občini se tako razvija le manjša obrtniška in trgovinsko-storitvena dejavnost. V tej mladi, prijazni podeželski občini živi veliko prijaznih in veselih ljudi. Obiskovalce z veseljem postrežejo s pristno domačo hrano in dobro kapljico. V tej razgibani gričevnati pokrajini nastajajo številna svetovno znana vina, nekaj je tudi  pristnih turističnih kmetij in gostišč. Občina je privlačna tudi za vse tiste, si radi uživajo v sprehodih in opazovanju narave.