Redni letni občni zbor Vinogradniškega sadjarskega društva Poljčane

V petek, dne 9. 2. 2018, je v večnamenskih prostorih Vinogradniškega sadjarskega društva Poljčane potekal volilni občni zbor, na katerem so bila predstavljena poročila o delu društva, predlagan program o delu društva za leto 2018, razrešitev in izvolitev novih organov društva ter podelitev priznanj za preteklo leto 2017.

Predsednik društva Jurij Gaber je otvoril zbor in poleg članic in članov društva pozdravil tudi vse prisotne goste, in sicer župana Občine Poljčane, Stanislava Kovačiča, direktorico občinske uprave Občine Poljčane, mag. Karmen Furman, predsednika Zveze dolenjskih društev, Mirana Juraka, predstavnike pobratenega društva Čatežpod Zaplazom, predstavnike društev vinogradnikov Makol, Studenic, Slov. Bistrice, Oplotnice, predstavnika ZŠAM Poljčane in  Prostovoljnega gasilskega društva Poljčane ter predstavnice Društva kmetic Poljčane. S svojim obiskom je prisotne presenetila tudi vinska kraljica za leto 2017 Maja Žibert.

Župan Občine Poljčane Stanislav Kovačič in direktorica občinske uprave Občine Poljčane ga. Karmen Furman sta se v svojem govoru zahvalila Vinogradniškemu sadjarskemu društvu za dobro opravljeno delo v preteklem letu  in njihovo odlično sodelovanje z lokalno skupnostjo. Direktorica občinske uprave je opozorila tudi na slab odnos države oz. sedanje vlade do  razvoja in financiranja lokalne samouprave, še zlasti do občin na podeželju. Kljub dejstvu, da ni več krize in da je država v preteklem letu pobrala za milijardo evrov več davkov, pa se slednje v občinskih proračunih žal ne pozna, saj višina povprečnine kot glavni vir dohodka občinam ni usklajena v skladu z veljavno zakonodajo.

Po razrešitvi in izvolitvi novih organov, pri čemer je popolno zaupanje pri izvolitvi za predsednika društva, vseh  članic in članov društva tudi tokrat dobil Jurij Gaber. Sledila je podelitev priznanj. Za štiriletno uspešno delo so priznanja prejeli:

Medaljon častni člani:

– Strmšek Anton,
– Trotošek Avgust,
– Strmšek Marija,
– Španring Franc in
– Rap Franc.

 Diplomo zahvala društva:

-Arčnik Milan – za zasluge dela

Plaketo društva:

– Furman Vinko – viničar
– Rojs Drago – glavni kletar
– ZŠAM Poljčane
– Jurij Gaber, predsednik.

Po končanem uradnem delu občnega zbora je sledila večerja, ki so jo tudi tokrat odlično pripravile članice Društva kmetic Poljčane.  Ob klepetu s kozarčkom so se obujali stari spomini in kovali načrti za prihodnost.

K.V.