Razpis za podelitev kadrovskih štipendij – Impol

Impol 2000, d. d., Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica, je objavila razpis za podelitev štipendije za dijake, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 vključeni v izobraževalni program metalurški tehnik (SSI) na Srednji šoli Slovenska Bistrica. Skupina Impol bo podelila 15 štipendij, rok za oddajo vloge je 1. 8. 2018.

Impol ponuja dobro štipendijo, pridobitev delovnih izkušenj na različnih področjih, svetovanje glede osebnega in strokovnega razvoja, pomoč pri pripravi seminarskih in diplomskih nalog. O rezultatih razpisa bodo dijaki obveščeni predvidoma v septembru.

Celotni razpis in vlogo najdete na povezavi: http://www.impol.si/o-podjetju/stipendije/3306

Počitniška praksa v Impolu

Ker je družbi zelo pomembno, da dijaki v času šolanja pridobijo čim več strokovnega znanja in veščin, so se odločili, da jim bodo v času šolanja poleg obvezne šolske prakse, ki jo predpisuje že sam program metalurški tehnik, zagotovili tudi možnost opravljanja počitniške prakse v družbah skupine Impol po vsakem opravljenem letniku šolanja.

Praktično usposabljanje štipendistov poteka pod budnim spremstvom usposobljenih mentorjev. Še pred začetkom počitniške prakse družba izbere zaposlene, primerne za vlogo mentorja in za njih pripravi obsežno usposabljanje. Dijake zavzeto uvajajo v delovne naloge in nanje prenašajo svoje bogato znanje in izkušnje.

Pozitivno pa so opravljanje počitniške prakse doživeli tudi štipendisti, saj se jim je zdela zelo zanimiva in poučna ter dobrodošla osvežitev v primerjavi s pridobivanjem teoretičnega znanja med šolskim letom. Po njihovi oceni jim bo pridobljeno znanje in praktično spoznavanje delovnega procesa zelo koristilo v naslednjem šolskem letu, saj si bodo sedaj stvari, ki se jih učijo v šoli, lažje predstavljali.

K.V.