petek, december 13, 2019

Mag. Karmen Furman: Je zakon o tujcih prinesel manj zlorab instituta...

S kakšnimi delovnimi procesi in na osnovi katerih kriterijev zaposleni na upravnih enotah od sprejetja novega zakona o tujcih v letu 2019 spremljajo, nadzirajo,...

PODRAVJE