Jutri stavka Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) – obvestilo staršem

Za jutri, dne 14. 2. 2018, je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ), napovedal stavko. Zaprti bodo vrtci in šole po vsej Sloveniji.

Vrtci bodo zagotovili nujno varstvo, a je bil potreben dogovor tri dni vnaprej. V SVIZ so staršem vrtčevskih otrok posredovali posebno obvestilo o stavki, v katerem so jih med drugim obvestili, da stavkajoči dela na dan stavke ne bodo izvajali. Je pa po vrtcih organizirano varstvo za nujne primere.

Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (občine Slov. Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica) je obvestilo o poteku stavke za starše podal na spletni strani:

http://www.vrtec-slobistrica.com/

Tudi v osnovnih šolah ne bo pouka. Tega dne bodo odpadle vse dejavnosti, ki sicer potekajo na šolah. Za učence, za katere starši nikakor ne morejo zagotoviti varstva, bo organizirano varstvo v šoli. Poskrbljeno bo za malico prisotnih otrok.

Obvestilo o stavki OŠ Poljčane:

http://www.ospoljcane.si/novice/20180205/obvestilo-o-stavki-14-2-2018

Obvestilo o stavki OŠ Makole:

http://www.os-makole.si/4401-2/

Obvestilo o stavki OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica:

http://www.ospo-slb.si/cgi-bin/stran.pl?id=4&izris=izpisiNovico&st_pod=1698&jezik=slo&templ=0

V srednjih šolah na dan stavke pouka ne bo. Na dan stavke srednje šole ne bodo izvajale pouka ali katerekoli druge oblike vzgojno-izobraževalnega procesa.

Obvestilo za starše v zvezi s stavko SŠSB:

http://www.sssb.si/obvestilo-starsem-v-zvezi-s-stavko/

K. V.