Redni letni občni zbor gasilk in gasilcev PGD Poljčane

V soboto, dne 3. 2. 2018 je v prostorih Doma športa in kulture v Poljčane potekal 130. redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Poljčane, kjer so bila predstavljena poročila o delu društva in komisij v preteklem letu ter sprejet program dela in finančni načrt za leto 2018.

Letošnji občni zbor je bil za poljčanske gasilce še posebej pomemben in slavnosten. Pred natanko 130. leti, davnega leta 1888, je bilo v Poljčanah na ustanovnem občnem zboru ustanovljeno poljčansko gasilsko društvo. Občnega zbora so se poleg članic in članov Prostovoljnega gasilskega društva Poljčane udeležili tudi predstavnik Gasilske zveze Slovenije, g. Jezernik, direktorica občinske uprave Občine Poljčane, ga. Karmen Furman, predstavniki Gasilske zveze Slov. Bistrica, predstavniki številnih sosednjih gasilskih društev, predstavniki društev v občini Poljčane in predstavniki pobratenega društva iz Nove Kapele–Batrine.

Direktorica občinske uprave Občine Poljčane, ga. Karmen Furman, se je v svojem govoru zahvalila gasilkam in gasilcem za njihovo dobro opravljeno delo na operativnem in organizacijskem področju na območju občine Poljčane in poudarila odlično sodelovanje društva z lokalno skupnostjo. Povedala je, da imajo občine po veljavni zakonodaji žal preveč omejene pristojnosti glede ureditve samega statusa prostovoljnih gasilcev. Obenem je okrcala državo, ki bi morala urediti in spremeniti zakonodajo na nacionalni ravni. Prostovoljnim gasilcem bi morali iz javnih sredstev zagotoviti vsaj plačilo zdravstvenega zavarovanja in preventivnih zdravstvenih pregledov, sredstva za dodatno zdravstveno zavarovanje in sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje, in sicer za vsak dan izvajanja javne gasilske službe. Tako se ne bi več ponovila vsem znana zgodba celjskih, sicer poklicnih gasilcev, ki so pri intervenciji tvegali svoje zdravje in življenje ter pri tem utrpeli hude poškodbe, sedaj pa jim zavarovalnica zavrača izplačilo odškodnin.

Po končanem uradnem delu občnega zbora je sledila zakuska in klepet ob kozarcu. Obujali so se stari spomini, kovali načrti za prihodnost …

K. V.