92. REDNI LETNI OBČNI ZBOR PGD ZGORNJA POLSKAVA

V soboto, dne 17. 2. 2018 je v prostorih gasilskega doma v Zgornji Polskavi potekal letni občni zbor PGD Zgornja Polskava. Letošnji občni zbor je bil za zgornjepolskavske gasilce še posebej pomemben, saj bilo potrjeno novo vodstvo PGD Zgornja Polskava za mandatno obdobje 2018–2023.

Občnega zbora so se poleg članic in članov PGD Zgornja Polskava udeležili tudi: Dušan Goričan, delegat Gasilske zveze Slovenska Bistrica, Branko Hojnik, poveljnik Štaba civilne zaščite občine Slovenska Bistrica, Dušan Kotnik, predsednik Sveta KS Zgornja Polskava, predstavniki sosednjih prostovoljnih gasilskih društev in društev iz naše krajevne skupnosti, pobrateno društvo PGD Spodnji Kamenščak, prijatelji iz PGD Ruše, Lenart in Dolnja Bistrica ter DVD Sveti Ivan Žabno iz sosednje Hrvaške.

Navzoče je pozdravil podpredsednik društva Arnold Resman. Predstavljena so bila poročila o delu društva in komisij v preteklem letu ter sprejet program dela in finančni načrt za leto 2018.

Občni zbor je izvolil upravni odbor: Lovro Metikoš – predsednik, Klemen Golob – namestnik predsednika, Anton Motaln – podpredsednik, Jože Fifer – poveljnik, Aljaž Kobale – tajnik, Neža Motaln – blagajničarka, Luka Magdič – gospodar, Miran Rojko – mentor mladine, Jožica Keršič – vodja članic, Mirko Domadovnik – vodja veteranov in Radoslav Mohorko – član.

Poveljstvo: Jože Fifer – poveljnik, Radoslav Mohorko – namestnik poveljnika, Mitja Keršič – podpoveljnik, Branko Juhart – pomočnik poveljnika za dihalne naprave, Damijan Turner – pomočnik poveljnika za zveze in informatiko, Miran Rojko – glavni strojnik in Simon Tič – orodjar.

Nadzorni odbor: Arnold Resman – predsednik, Rene Krajnc- član, Simon Tič – član.

Častno razsodišče: Manica Kramberger – predsednica, Tomaž Resman – član, Boris Bratina – član.

Priznanja za dolgoletno delo (10 let) so prejeli: Radoslav Mohorko, Rene Krajnc, Marko Magdič in Luka Magdič. Priznanje gasilske zveze Slovenska Bistrica III. stopnje je prejel Miran Rojko. Marko Markovič je napredoval v čin gasilca I. stopnje. Visoko gasilsko odlikovanje III. stopnje pa je prejel veteran Stanislav Napast.

 

Po sklepu upravnega odbora z dne 23. 11. 2017 je bil na zborovanju Arnoldu Resmanu podeljen naziv častnega predsednika društva.

Po končanem uradnem delu občnega zbora je sledila zakuska in klepet ob kozarcu. Obujali so se stari spomini, kovali načrti za prihodnost …

Vir: Spletna stran PGD Zgornja Polskava