Poslovil se je Bojan Sinič

Po krajši bolezni je v 64. letu starosti umrl glavni in odgovorni urednik, novinar, direktor in solastnik slovenjebistriškega tednika Panorama Bojan Sinič.

Rodil se je leta 1954 v Mariboru. Po gimnaziji je končal študij na Fakulteti za sociologijo, novinarstvo in politične vede v Ljubljani ter se najprej zapisal urejanju glasila mariborske Metalne. Bil je tudi ustanovni član Kluba bistriških novinarjev, član bistriških Lionsov in član Društva novinarjev Slovenije.

Bistriško panoramo je urejal vse od ustanovitve leta 1990 do svojih zadnjih dni. Panorama je najprej izhajala kot štirinajstdnevnik, štiri leta pozneje kot tednik.  Kot dopisnik je poročal tudi za Radio Maribor in Štajerski val. Spremljal je lokalno in regionalno dogajanje na širšem območju nekdaj enovitih občin Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice. Panorama se je aktivno vključevala v lokalno dogajanje in ga sooblikovala z izbiranjem najlepše urejene hiše v Slovenski Bistrici z okolico, pri imenovanju in podeljevanju priznanj najboljšim lokalnim športnikom in direktorjem leta. Sinič se je izrazito zavzemal za domače okolje.

Bistriška panorama obvešča občanke in občane, da je vpis v žalno knjigo v njegov spomin na  sedežu uredništva na Partizanski ulici 24 v Slovenski Bistrici.

Pogreb pokojnika bo v torek, 27. februarja 2018, ob 15. uri v Laporju.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

K.V.