Redni letni občni zbor ZŠAM Poljčane

V soboto, dne 10. 2. 2018, je v prostorih društva potekal 61. redni letni občni zbor Združenja šoferjev in avtomehanikov Poljčane, kjer so bila predstavljena poročila o delu društva in komisij v preteklem letu ter sprejet program dela in finančni načrt za leto 2018. Prav tako je potekala podelitev stažnih značk in sprejem novega člana ter imenovanje delegata za skupščino ZŠAM.

Občnega zbora so se poleg članic in članov ZŠAM Poljčane udeležili tudi župan občine Poljčane g. Stanislav Kovačič, direktorica občinske uprave Občine Poljčane mag. Karmen Furman, predstavnik Prostovoljnega gasilskega društva Poljčane, predstavniki drugih občinskih društev in  predstavniki številnih sosednjih društev ZŠAM.

Župan občine Poljčane g. Stanislav Kovačič  in  direktorica občinske uprave Občine Poljčane ga. Karmen Furman  sta se v svojem govoru zahvalila šoferjem in šoferkam za njihovo dobro opravljeno delo na operativnem in organizacijskem področju na območju občine Poljčane in  poudarila odlično sodelovanje društva z lokalno skupnostjo.

Direktorica občinske uprave je povedala, da je vlada v času krize uvedla številne varčevalne ukrepe, ki so svoje posledice pustili tudi na občinskih proračunih in da bi si za investicije v svoji lokalni skupnosti, za razvoj gospodarstva, kulture športa v občini Poljčane kot tudi za odlično delovanje lokalnih društev kot občina želeli pridobiti in porazdeliti čim več finančnih sredstev. Zahvalila se je vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki delujejo v ZŠAM Poljčane in s tem skrbijo za prometno varnost občanov ter varno pot v šolo in vrtec njihovih najmlajših občanov.

Po končanem uradnem delu občnega zbora je sledila večerja in klepet, ob katerem so se kovali načrti za prihodnost …

K.V.