Franc Kangler odpira vrata mladim

Foto: C.R.

 

Politična angažiranost mladih je ključnega pomena za prihodnost naše države. To dejstvo je še posebej prišlo do izraza na prireditvi “Štajerska si zasluži več”, kjer sta mladima organizatorjema Gaji Omerzi in Izidorju Jelencu priložnost dala priznana politika Franc Kangler in Janez Janša.

Izidor Jelenc najmlajši podpredsednik mestnega odbora, podpredsednik sveta SDM  ter regijski predsednik. Gaja Omerzi predsednica regije, lokalnega odbora ter članica Sveta Vlade za mladino. Dogodek je bil pomemben korak k vključevanju mladih v politično sfero in pokazal, kako lahko mladi prevzamejo odgovornost in oblikujejo prihodnost.

Dogodek, ki je združil mlade

Gaja Omerzi in Izidor Jelenc sta s svojo energijo in zagnanostjo uspela organizirati dogodek, ki je privabil številne mlade iz Štajerske. Pod Kanglerjevim mentorstvom sta dokazala, da so mladi sposobni prevzeti vodilne vloge in prispevati k razpravi o pomembnih regionalnih in državnih vprašanjih. Ponosna sta bila, da sta lahko na oder povabila tudi Janeza Janšo, kar je dalo dogodku še dodatno težo.

Rekordno število včlanitev v Mariboru

Eden od izjemnih dosežkov, ki jih je prireditev prinesla, je rekordno število novih članov v politično stranko v Mariboru. Po številu včlanitev se je Maribor lahko kosal z celotno Slovenijo. To je dokaz, da se vedno bolj zavedamo pomembnosti svojega političnega udejstvovanja in da želimo aktivno sodelovati pri oblikovanju prihodnosti.

Priložnosti za mlade

Mladi danes imajo več priložnosti za vključevanje v politiko kot kadarkoli prej. Takšni dogodki, kot je bil “Štajerska si zasluži več”, nudijo mladim platformo za izražanje svojih idej in vizij. Prav tako pa jim omogočajo, da pridobijo dragocene izkušnje in veščine, ki jih bodo potrebovali za uspešno politično kariero.

Dogodek “Štajerska si zasluži več” ni bil le priložnost za srečanje in razpravo, ampak je bil tudi simbol upanja in priložnosti za mlade v politiki. S podporo izkušenih politikov, kot sta Franc Kangler in Janez Janša, mladi zdaj vidijo, da lahko dosežejo velike stvari. Z vse večjim številom mladih, ki se vključujejo v politične procese, lahko pričakujemo bolj dinamično in vključujočo politično prihodnost za vse.

Franc Kangler je dokazal, in izboljšal participacijo mladih v politiki, za to pa je njihov občutek vključenosti pokazal tako, da jim je dejansko dovolili več glasu in jim politiko približali izkustveno. Vsi politiki bi torej morali začeti ustvarjati in podpirati politike, ki so posebej namenjene mladim; obenem pa bi morali ustvarjati priložnosti, zaradi katerih bi bili mladi osebno soočeni z različnimi političnimi nazori in bi dobili občutek, da je kritična politična razprava del njihove osebne identitete in tako vredna večjega zanimanja.

Prebujanje mladih

Prebujanje politične zavesti med mladimi je ključnega pomena za trajnostno prihodnost. Mladi so prihodnji voditelji, in ko se aktivno vključijo v politiko, prinašajo sveže ideje in perspektive, ki so nujne za razvoj družbe. Franc Kangler in Janez Janša sta s svojim zgledom in podporo mladim dokazala, da verjameta v njihovo sposobnost in potencial.

C.R.

vir: demokracija.si