Slovenska Bistrica: Vas zanima stanovanjska cona na Pragerskem?

Občina Slovenska Bistrica je objavila povabilo zainteresirani javnosti k podaji predlogov in pripomb pri oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja stanovanjske cone na Pragerskem.

Predloge in pripombe je možno podatki do petka, 18. decembra 2020.

Predloge in pripombe je možno posredovati na elektronski naslov:

[email protected] ali [email protected]

Poslati je možno tudi po pošti na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica

Vir: Javni poziv 

M. P.