Vlada dvema naseljema podelila status mesta

Zreče (vir: Skupnost občin Slovenije)

Vlada je na včerajšnji seji sprejela Sklep o podelitvi statusa mesta naseljema Lenart v Slovenskih goricah in Zreče.

Predlog sklepa je bil pripravljen na podlagi vlog Občine Lenart za pridobitev statusa mesta za naselje Lenart v Slovenskih goricah in Občine Zreče za pridobitev statusa mesta za naselje Zreče.

Obe naselji izpolnjujeta pogoje za status mesta v skladu s 15.a členom Zakona o lokalni samoupravi. Status mesta je za posamezno naselje in lokalno skupnost simbolnega značaja, je vlada zapisala v sporočilu za javnost po seji vlade.

M. P.