22. redna seja Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica

V sredo, 27. junija, se je v sejni sobi občine Slovenska Bistrica na 22. redni seji sešel Občinski svet Občine Slovenska Bistrica.

Svetniki so uvodoma sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018. Občinski svet je med drugim po daljši razpravi v prvi obravnavi potrdil Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Slovenska Bistrica. Svetniki so podali soglasje k Statutu Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica in k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.

Potrjena je bila Novelacija investicijskega programa Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica.

Svetniki so potrdili investicijska programa za projekt Nadzidava ordinacij za Zdravstveni dom Slovenska Bistrica in projekt Dograditev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica.

Seznanili so se tudi s poročilom o delu javnega zavoda Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica v letu 2017 in poročilom o delovanju javnih zavodov v letu 2017 in akcijskem načrtu za neodvisno življenje invalidov v občini Slovenska Bistrica za obdobje 2018–2022.

Svetniki so obravnavali še Letno poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta občine Slovenska Bistrica za leto 2017 ter Novelacijo Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta (LEK) občine Slovenska Bistrica.

K. V.

Foto: Tjaša Brglez