52. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ KEMIJE ZA OŠ

V soboto, dne 24. 3. 2018 je na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica potekalo 52. državno tekmovanje iz znanja kemije za osnovnošolce, ki se ga je udeležilo 87 učenk in učencev. Tekmovanje je istočasno potekalo na 15 šolah po vsej Sloveniji (tudi na OŠ Maksa Durjave Maribor, OŠ Jurija Dalmatina, OŠ II Murska Sobota, OŠ Ivana Groharja, OŠ Prežihovega Voranca Ravne, OŠ Antona Ukmarja, Koper, OŠ Ivana Roba, Šempeter pri Gorici, OŠ Breg, Ptuj, OŠ Srečka Kosovela, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, OŠ Braslovče, OŠ Dramlje, OŠ Brezovica pri Ljubljani, OŠ Frana Albrehta, Kamnik). Tekmovanje je otvoril podžupan Slov. Bistrice, g. Žarko Furman. Pozdravil je mlade tekmovalke in tekmovalce ter njihove mentorice in mentorje.

Tekmovanje je organizirala Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), ki v mladih prebuja veselje za znanost in jim pomaga gojiti inovativno, ustvarjalno in raziskovalo držo. Je nevladna organizacija, ki skozi delo z mladimi spodbuja odkrivanje, razvoj in uporabo okoljsko vzdržnih sodobnih tehničnih dogajanj. Zveza je sodobno organizirana neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu.

Poleg številnih drugih dejavnosti v ZOTKS že od leta 1967 organizira državno tekmovanje iz znanja kemije za učence in dijake. Učenci tekmujejo za Preglova priznanja, dijaki srednjih šol za Preglove plakete. Pri pripravi tekmovanja dejavno sodelujejo s številnimi strokovnjaki in seveda z mnogimi šolami.

Cilji tekmovanja iz znanja kemije so zlasti:

  • popularizacija kemije
  • širjenje in poglabljanje znanja kemije
  • usposabljanje in spodbujanje mladih za uporabo znanja kemije v praksi in vsakodnevnem življenju
  • odkrivanje nadarjenih in spodbujanje njihovega nadaljnjega razvoja
  • ozaveščanje mladih o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine.

Program tekmovalnega dne, 24. marca 2018, je bil za vseh 15 lokacij enak.

Na tekmovanju se je 1.560 učenk osmih in devetih razredov pomerilo za srebrna in zlata Preglova priznanja ter za naslove državnih prvakov v posameznik skupinah.

K.V.