Agencija odobrila prevzem Tovarne olja Gea

Agencija RS za varstvo konkurence je sporočila, da je koncentracija podjetij Plasta iz Šentruperta na Dolenjskem in Tovarna olja Gea iz Slovenske Bistrice skladna s pravili konkurence. Sporočilo o tem je danes objavljeno na spletni strani Ljubljanske borze.

Dolenjsko podjetje Plasta je v lasti podjetnika Franca Freliha, ki je julija letos s konzorcijem prodajalcev sklenil pogodbo o nakupu 60,11-odstotnega deleža bistriške tovarne olj. Za delnico so plačali pet evrov, kupili so jih od družbe TCK, KD Skladi, KD Kapital, KD Group, Adriatic Slovenica, Primorski skladi in Apis – Vita.

Plasta je nato lastniški delež povečala na 95,30 odstotka. Na skupščini, ki bo 16. novembra 2018, pa bodo odločali o iztisnitvi preostalih delničarjev.

Uprava Tovarne olja Gea je prevzem ocenila kot dober. Navajajo, da jim ta zagotavlja nadaljevanje izvajanja poslovne politike in strategije. Prevzem bo prispeval tudi k večji poslovni uspešnosti ter s tem zagotovitvi dolgoročnega razvoja in obstoja podjetja.

Glede na dosedanje napovedi in obljube novi lastnik ne načrtuje spremembe sedeža podjetja niti večjega prestrukturiranja, kar bi ogrožalo delovna mesta in napovedovalo spremembe v vodstvu bistriške družbe.

M. P.