Ali bo res Slovenija iz Turčije sprejela 50 državljanov Sirije ali Afganistana ?!

Vir: Nova24tv

Govori se, da bo vlada Republike Slovenije iz Turčije sprejela 50 državljanov Sirije ali Afganistana, ki so pri uradu visokega komisarja ZN (UNHCR) registrirani kot begunci in se jim lahko prizna status begunca v Sloveniji. Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Uradom vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov do 31. januarja 2023 pripravi izvedbeni načrt sprejema oseb.

Slišali smo govorice, da na podlagi kvote se osebam lahko prizna status begunca, če izpolnjujejo pogoje za priznanje statusa begunca, ki jih določa Zakon o mednarodni zaščiti, in so v državi, v kateri so varni pred preganjanjem, pogoji bivanja pa niso primerni za integracijo. Za izpolnjevanje pogojev za sprejem v Slovenijo bodo upostevali poročilo, ki ga bo za vsako osebo pripravila uradna oseba pristojnega organa oziroma UNHCR.

Poročilo mora vsebovati mnenje o pogojih za integracijo v državi, v kateri je oseba, in mnenje o izpolnjevanju pogojev za priznanje statusa beguncev v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti. Za projekt bodo porabljena sredstva Sklada za azil, migracije in vkljucevanje (AMIF) v visini 75 odstotkov in sredstva proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov. Za vsako sprejeto osebo bo Slovenia iz sredstev AMIF prejela pavsalni znesek 10.000 evrov. V letu 2023 je predvidena poraba 220.000 evrov od 500.000 evrov, kolikor bo Slovenija dobila od EU. Dejanska poraba je odvisna od izvedbe načrta, in sicer kdaj naj bi predvidoma te osebe prišle, kar je odvisno tudi od razmer v regiji.

Na Ministrstvo za notranje zadeve smo že poslali pisno vprašanje, če te govorice držijo ?

Avtor:NV