ALI BO STROJNO LOČEVANJE ODPADKOV NADOMESTILO ROČNO?

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

V drugi polovici junija 2018 bodo v Mariboru poskusno zagnali sortirnico mešanih komunalnih odpadkov. Poskusno delovanje bo trajalo eno leto, nato pa naj bi naprava začela obratovati s polno paro. Naložba v sortirnico je vredna 12,5 milijona. Zato so danes v Radvanju pričeli zbirati podatke za primerjavo učinkovitosti ročnega in strojnega ločevanja odpadkov. Tehtali bodo smetnjake in tako poskušali dokazati, da je strojno ločevanje odpadkov cenejše in učinkovitejše.

Tehnologija se razvija tudi na trgu odpadkov in kar se je še pred leti zdelo praktično nemogoče, danes namesto človeka počnejo stroji. Ločevanje odpadkov je zagotovo najpomembnejši segment trenutnega sistema ravnanja z odpadki, v katerem so tudi izvajalci javne službe pogosto soočeni z očitkom uporabnikov, kako dolgo bodo še morali ločevati odpadke, ko pa danes tehnologija zmore že skoraj vse.

Zato so se pri Snagi d. o. o. Maribor odločili, da v pilotnem okolju Radvanja preverijo, kaj bi dejansko pomenilo, če ločevanje, vsaj določenih vrst komunalnih odpadkov, prepustijo strojem. Z začetkom poskusnega obratovanja sortirnice bodo namreč na slovenskem nivoju razpolagali z edinstveno tehnologijo, ki bo iz mešanih komunalnih odpadkov izločala uporabne materiale.

Prva faza pilotnega projekta, ki so ga poimenovali integrirano zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže, se je pričelo danes. Na pilotnem območju Radvanja, kjer danes poteka odvoz odpadne embalaže, bodo tehtali posode odpadne embalaže, v katerih uporabniki neposredno v gospodinjstvih zbirajo odpadno embalažo. Ker tehtanje povsod poteka v dopoldanskem času, bodo odvoz odpadne embalaže izvajali v popoldanskih urah. Prebivalce, ki so vključeni v pilotni projekt, so o njihovih namerah že obvestili, prav tako pa pojasnili, da se za njih ne spremeni nič. Še zmeraj morajo na dan odvoza do 6. ure zjutraj na prevzemno mesto nastaviti posodo z odpadki, ki jih po koledarju odvažajo, le da povsod ne bodo praznili dopoldan, ko jih bodo tehtali, ampak v popoldanskem času. Koledarji odvozov se torej ne spreminjajo, prav tako morajo prebivalci pilotnega območja še vedno ločevati odpadke kot doslej. Ta faza projekta bo trajala predvidoma do prvomajskih praznikov.

Projekt se bo nadaljeval jeseni, ko bodo mešane komunalne odpadke in odpadno embalažo na pilotnem območju pričeli odvažati skupaj, torej na isti dan, kar pomeni, da bo prišlo do sprememb koledarjev odvoza. Prebivalce testnega območja bodo o tem pravočasno obvestili in jim tudi posredovali nove. Sortirnica pa bo potem naredila svoje.

Primerjali bodo rezultate ročno ločenega zbiranja odpadkov v gospodinjstvih in strojno delo sortirnice, ki bo prav tako ločevala med mešanimi komunalnimi odpadki in odpadno embalažo. Izsledke projekta, za katerega so prepričani, da bodo dokazali, da tehnologija ločuje veliko dosledneje in natančno kot človek, hkrati pa porabi manj časa, energije in je za okolje manj obremenilna kot vožnja s smetarskimi vozili, bodo predstavili konec leta, tudi na državnem nivoju. Ministrstvo za okolje in prostor so o projektu obvestili in jim ga želeli tudi predstaviti. Ker so okoljski cilji Slovenije jasni, čim več odpadkov želijo usmeriti v predelavo oz. reciklažo, in sledijo tudi ciljem EU, verjamemjo, da si oči pred dejstvom, da je strojno ločevanje odpadkov učinkoviteje in ceneje kot ročno, dolgo več ne bomo mogli zatiskati.

K. V.