Andrej Kosi: Kdaj je bila sklenjena pogodba za prevoze migrantov in koliko je bilo porabljenih sredstev za te prevoze?

Iz odgovora na poslansko vprašanje o povečanju nezakonitih migracij je razvidno, da policija sklepa pogodbe za avtobusne prevoze tujcev, ki zaprosijo za mednarodno zaščito. Stroški prevoza migrantov od začetka leta 2023 do 6. oktobra 2023 so znašali 472.804 evrov.

Poslanec Andrej Kosi je na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s stroški prevozov pridržanih nezakonitih migrantov.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

iz odgovora na moje poslansko vprašanje v zvezi s povečanim številom nezakonitih migracij, ki sem ga prejel 17. 10. 2023, je razvidno, da ima policija sklenjene pogodbe za avtobusne prevoze tujcev, ki izrazijo namero za mednarodno zaščito in jih je potrebno prepeljati do azilnega doma ali njegove izpostave. Iz odgovora na vprašanje, kakšni so bili stroški je razvidno, da stroški prevoza migrantov od 1. 1. 2023 do 6. 10. 2023 znašajo 472.804 evrov.

Glede na navedeno Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

  1. Kdaj je bila sklenjena pogodba za avtobusne prevoze tujcev, ki izrazijo namero za mednarodno zaščito do azilnega doma oziroma njegove izpostave?
  2. S katerim prevoznikom je bila sklenjena pogodba za omenjene avtobusne prevoze nezakonitih migrantov?
  3. Za kakšno obdobje je bila sklenjena pogodba in v kakšnem znesku? Prosim za pregled stroškov po mesecih in razdaljo teh prevozov?
  4. Prosim za skupne stroške prevozov od sklenitve omenjene pogodbe za avtobusne prevoze tujcev, ki izrazijo namero za mednarodno zaščito do azilnega doma oziroma njegove izpostave?
  5. Na kakšen način poteka postopek teh prevozov – kdaj pride do teh prevozov in kako je določena lokacija?

Vir: SDs.si