Upokojeni uporabniki institucionalne oskrbe z manjšo žepnino kot prejemniki denarne socialne pomoči.

Poslanka Anja Bah Žibert je na ministra za delo, družino in enake možnosti Luko Mesca naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z razlikami v žepnini upokojencev in prejemnikov denarne socialne pomoči.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

V zadnjem času se je v javnosti izpostavil problem višine in ravnanja z denarjem oseb v institucionalni oskrbi. Upokojenci in prejemniki denarne socialne pomoči so na škodo prvih ponovno v neenakem položaju.

Direktor socialnovarstvenega zavoda Hrastovec Aleksander Gungl pojasnjuje, da po plačilu oskrbnine vsem oskrbovancem pripada žepnina, a imajo višjo tisti, ki prejemajo socialno pomoč. Tisti s pokojnino morajo namreč plačati dodatno zdravstveno zavarovanje, na kar jim ostane zgolj slabih 100 evrov na mesec. Tisti, ki nimajo pokojnine in imajo socialno podporo, dobijo 126 evrov, a imajo plačano dopolnilno zdravstveno zavarovanje iz proračuna, zato jim ta denar ostane.

Upoštevaje navedeno vas sprašujem:

–       Ali ste na ministrstvu zaznali izpostavljeno neenakost med upokojenci in prejemniki DSP?

–       Kako nameravati na sistemski ravni rešiti zdaj že kar simptomatski privilegij prejemnikov DSP napram ljudem, ki so 40 in več let trdo delali za svoje že tako nizke pokojnine, pa jim potem za preživetje vedno znova ostane manj kot prejemnikom DSP, ki se napajajo iz državnega proračuna?

–       Kako nameravate rešiti revščino invalidsko upokojenih oseb, ki so v primerjavi s prejemniki DSP še bolj prikrajšani (prosim za navedbo ukrepov in časovnice)?

Vir: SDS.si