Bernarda Mandres: “Politika predsednika vlade Janeza Janše je korektna, strateška, organizirana in učinkovita”

Bernarda Mandres (vir: Demokracija)

Bernarda Mandres je odločna ženska, prava domoljubka, ki ljubi svojo domovino in svoj kraj Selnica ob Dravi. Je predsednica ženskega odbora SDS Podravske regije in kandidatka za državnozborske volitve 2022, zavzema se za več povezovanja in sodelovanja.

Petnajst let v stranki SDS je dolga doba. Zakaj ste se takrat odločili za to stranko?

V stranko SDS sem se včlanila spomladi leta 2006, takrat sem tudi prevzela tajniška opravila v občinskem odboru SDS Selnica ob Dravi. Prav tako sem ustanovila ženski odbor SDS Selnica ob Dravi. Vse te funkcije opravljam še danes. V SDS sem se včlanila, ker je to stranka, ki podpira tudi moje vrednote,  ki jih ljubim in spoštujem že vse od mladosti. Prihajam iz verne družine, kjer so tudi starši zagovarjali desno sredinsko usmerjenost. Bila pa je tudi moja želja, da se včlanim in aktivno sodelujem v lokalnem okolju in s svojim delom doprinesem k spremembam na bolje.

Ste Selničanka. Kakšen je v bistvu kraj Selnica ob Dravi?

Rojena sem v Mariboru, odraščala v Selnici ob Dravi, kjer sem tudi obiskovala osnovno šolo Selnica ob Dravi. Starši so mi privzgojili delovne navade, pozitiven odnos do kulture, spoštovanje zgodovine in verske običaje. V nedeljo smo hodili k maši, nato je sledilo kosilo v krogu družine z molitvijo, pogovori in druženjem.

Zelo rada živim v Selnici ob Dravi. Čeprav sem nekaj let živela in delala v Švici, sem se vedno z veseljem vračala nazaj. Šele ko si v tujini se zaveš lepot domačega kraja in njegove topline. Spoznala sem, da Selnici pripadam, ker tukaj živijo prijazni ljudje.

Selnica je po zadnjih lokalnih volitvah dobila županjo iz stranke SDS. Kaj se je v Selnici od takrat spremenilo?

Na lokalnih volitvah leta 2018 je celoten občinski odbor SDS aktivno deloval in pripomogel k izvolitvi županje, dr. Vlaste Krmelj. Dobili smo tudi 5 mestnih svetnikov, med njimi sem tudi jaz. Veliko stvari se je spremenilo v sami občini. Občinska vrata so odprta za vse, ki želijo ali potrebujejo pomoč. Asfaltiralo se je veliko občinskih cest, prenovili smo poslovilno  vežico na pokopališču in še veliko drugega. Občina je kupila zemljišče za gradnjo vrtca in športne dvorane, skupaj več kot 10.000 m2. Pridobili smo gradbeno dovoljenje za gradnjo vrtca, saj je ta star že 50 let in je premajhen, ne zadostuje več kapacitetam. V občini imamo namreč več kot 180 otrok. Veliko mladih družin se je preselilo v Selnico ob Dravi, česar smo zelo veseli, saj to pomeni prihodnost občine. Veliko delam na terenu med našimi volilci in sem povezovalni člen med volivci in županjo. Na občinskih sejah podajam pobude in vprašanja od občanov. Skupaj in v zadovoljstvo občanov rešujemo veliko problemov. Najbolj pa sem vesela, da smo v tem mandatu pričeli urejati pločnike ob glavni državni cesti G1 Maribor – Dravograd, ki smo jih občani čakali že več kot 30 let. Tako se je uredil najnevarnejši ovinek in del proti križišču za Ruše, s tem smo preprečili kar nekaj prometnih nesreč med pešci in avti. Sedaj pripravljamo načrte za ureditev vaškega jedra, ki že tudi 40 let čaka na ureditev.

V stranki imate kar nekaj funkcij, predvsem v ženskem odboru. Zakaj so po vašem mnenju v politiki pomembne ženske?

Že vrsto let sem predsednica ženskega odbora SDS Selnica ob Dravi, osem let sem predsednica Podravske regijske koordinacije ženskih odborov ter drugi mandat  občinska svetnica v občinskem svetu Selnice ob Dravi. Tretji mandat sem tudi članica izvršilnega odbora ženskega odbora SDS. To leto so me v IO ŽO SDS izvolili tudi za podpredsednico sveta ŽO SDS. Tako, da delovanje žensk in problematiko žensk v politiki zelo dobro poznam. Menim, da so ženske v politiki zelo pomembne in so velik doprinos v vsakem občinskem odboru SDS. Kot predsednica jih vzpodbujam in jim pomagam, da se ustanavljajo tudi drugi ženski odbori. V PRK ŽO trenutno deluje aktivno osem ženskih odborov. Izvedle smo 11. izletov v neznano. Vsako leto meseca marca se odpravimo in obiščemo članice v PRK, kjer se družimo, poveselimo in izmenjamo izkušnje. Pravijo, da ženska podpira v hiši tri vogale, tako je tudi v stranki SDS. Smo zelo aktivne v vseh odborih pri pripravah na volitve, smo na stojnicah, na terenu, pri peki peciva, nagovoru ljudi in še bi lahko naštevala. Vse generacije žensk so potrebne od babic, mater in hčera. Smo čutne, lojalne, delovne in veliko problemov na terenu drugače razumemo, saj bolj poslušamo s srcem. Pripravljene smo se učiti skozi vse življenje in izkušnje prenašati na druge.

Ste kandidatka za državnozborske volitve. Kaj je potrebno spremeniti v vašem volilnem okraju?

V mojem volilnem okraju, ki zajema Selnico ob Dravi, Ruše in Lovrenc na Pohorju, se bom zavzemala, da se čimprej uredi vse potrebno za izgradnjo doma za starejše občane v Rušah. Upam, da bomo uspeli in dobili enoti tudi v Selnici ob Dravi ter v Lovrencu na Pohorju. Zavzemala se bom za nadaljnjo  izgradnjo pločnikov ob glavni cesti, saj je le-ta zelo prometna in nevarna, predvsem za pešce. Nove povezave morata dobiti tudi Lovrenc na Pohorju in Ruše. Predvsem cesta iz Kop do Lovrenca in iz Areha do Ruš bi povezala južni in severni del Pohorja, kar bo tudi velika turistična pridobitev. Prav tako je potrebno skrbeti za varstvo okolja. Ker smo redko naseljene občine, bi država morala sofinancirati nakup malih čistilnih naprav za vse tiste, ki se ne morejo priključiti na kanalizacijsko omrežje. Za Občino Selnica mi je pomembna tudi izgradnja športne dvorane, saj imamo veliko športnikov in športnih društev. Trudila se bom, da se vsi kraji turistično razvijajo, da se dokončno uredi kolesarska pot, da se zaključi obnova Dvorca Viltuš. Trudila se bom tudi za trajnosten razvoj in povezavo turizma z zgodovino in običaji. Mnenja sem, da imamo čudovito kulturno dediščino, ki jo moramo oživiti in ohranjati ter spoštljivo prenašati na naslednje generacije.

Kakšne cilje ste si zadali v vašem volilnem okraju? Na čem temelji vaša volilna kampanja?

Moja volilna kampanja temelji na povezovanju treh občin za dokončno izgradnjo doma starostnikov, ureditvi vodovodov in malih čistilnih naprav, športne dvorane, pločnikov in ureditvi ter izgradnji povezovalnih cest preko Pohorja. Zavzemala se bom za področje podnebnih sprememb, saj naše kraje vedno pogosteje zajemajo neurja, nalivi, vročinski valovi. Menim, da je potrebno tudi z večjimi finančnimi sredstvi okrepiti delovanje civilne zaščite in gasilcev, saj lahko le ti v najhujših težavah pomagajo. Potrebno bo zagotoviti tudi internetne povezave, ki so sedaj marsikje slabe ali jih sploh ni. To moramo imeti, če se želimo digitalizirati.

Pospešiti bo potrebno tudi razvoj elektromibilnosti in namestiti kar nekaj polnilnic. Prav tako je potrebno pristopiti k pripravi razvojnih projektov in pridobivanju več nepovratnih evropskih sredstev za delovanje društev, razvoj turističnih kmetij in za pomoč podjetnikom, za skupno primerno okolje za razvoj.

Kakšna je po vašem mnenju politika predsednika vlade Janeza Janše?

Politika predsednika vlade Janeza Janše je korektna, strateška, organizirana in učinkovita. Za vse, kar se zavzema, tudi izpelje s svojimi sodelavci v stranki, vladi in parlamentu. Kar pove, tudi misli in se za to stvar tudi zavzame ter zadeve tudi vestno izpelje do konca. Zato ga cenim in spoštujem. Ima pokončno držo, neomajno voljo, je izredno razgledan človek, z veliko mero modrosti in razumnosti. Ima tudi vizijo za naprej, kam želi pripeljati našo mlado državo Slovenijo. Pripeljal nas je skupaj z enako mislečimi v zvezo Nato, imamo evro valuto, smo enakopravna članica EU, že drugič uspešno predsedujemo svetu EU.  Menim, da ima pri vsem tem veliko zaslug prav naš predsednik g. Janez Janša. Zavzema se za slehernega izmed nas, zavzema se za malega človeka. Vsi državljani smo dobili turistične bone, upokojenci pa so prvič dobili tudi pokojninski dodatek in božičnico.

Kakšno je vaše mnenje o slovenski politiki? Se je odnos pri ljudeh do politike spremenil?

Menim, da je preveč malih strank in se nato na vsakih volitvah glasovi razgubijo. Potrebno bi bilo imeti tri ali štiri stranke. Potrebno bi bilo uvesti obvezno volilno pravico in bi bili rezultati na volitvah zagotovo drugačni. Predvsem bi bilo potrebno mlade ljudi spodbujati, da gredo na volitve in izrazijo svojo voljo, kje želijo in vidijo svojo državo v naslednjih letih. Želim si, da se  bi Slovenija  vedno bolj razvijala, tako gospodarsko, kot politično in napredno. S tem bi res lahko postopoma postali mala Švica, kot jo nekateri radi poimenujejo.

Potrebno bi bilo več povezovanja med strankami, več sodelovanja, ko gre za pomembne državne projekte. Popolnoma drugače, kot to dela sedanja tako imenovana KUL opozicija

Bi za konec še kaj dodali?

Zelo  sem ponosna, da živim v svobodni Sloveniji, o kateri so tisočletja sanjali in hrepeneli že naši predniki. Čuvajmo jo in jo spoštujmo. Zelo moramo biti ponosni na našo mlado republiko Slovenijo in pri vsakem državnem prazniku je zelo pomembno, da izobesimo slovenske zastave, saj tako pokažemo pripadnost k narodu in domovini.

Intervju je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija, avtor M.G.