Bi aktualna vlada rada uničila slovenskega kmeta?

Mi bomo vztrajali in delali. Slovenska zemlja in obdelane površine nam pomenijo največ. V Juršincih je na pobudo Foruma za kmetijstvo pri SDS v sredo 3.5.2023 potekalo pogovorno omizje na temo kmetijske problematike v Sloveniji.

Uvodoma je prisotne pozdravil g. Vnučec, predsednik foruma za kmetijstvo in podeželje pri SDS, pogovor je vodil poslanec SDS v DZ RS Franc Breznik. Prisotna je bila članica odbora za kmetijstvo v DZ RS, poslanka SDS Alenka Helbl, poslanec SDS Jože Lenart, državni svetnik Miloš Pohole in kmetijska svetovalka Maruša Vaukman.

Franc Breznik je izpostavil da je Evropska komisija pripravila predlog uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev, ki bi lahko ogrozila slovensko samooskrbo oz. kmetijsko pridelavo. Poudaril je, da kljub pozivom opozicije in negativnemu mnenju stroke, koalicija ne prisluhne in uredbo zagovarja. Sprejetje direktive pomeni konec kmetovanja, konec za celotno Dravsko in Ptujsko polje. Kmetje se zavedajo, da na skoraj  60 % vseh površin, ki so v njihovi regiji, ne bodo smeli uporabljati FFS. Nujno je upoštevati, da ima Slovenija zaradi omejenih naravnih danosti in strukture kmetijstva določene posebnosti, saj je 75% kmetijskih površin na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Breznik ocenjuje, da je zmanjšanje porabe pesticidov za več kot 50% neizvedljivo, saj da bo s tem ogrožena prehranska varnost Slovenije.

Strokovne ocene so, da bo pri žitih pridelek manjši za približno 40%, pri oljnicah za 50%, pri sadju in zelenjavi, kjer imamo že danes slabo samooskrbo v višini 40%, bo dodatno zmanjšanje 30%. Slovenija je po oceni Breznika že tako zmanjšala rabo fitofarmacevtskih sredstev oziroma pesticidov na minimalno potrebno količino, napram ostalim EU državam, ki omogoča pridelavo hrane, ščiti zdravje ljudi, ohranja zemljo, biotsko raznovrstnost.

Nato je predal besedo članici odbora Državnega zbora za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, poslanki SDS v DZ RS Alenka Helb. Ta je predstavila zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije, ki so jo zahtevali v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke z obravnavo priporočil za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta. Da se da in mora zagotoviti pomoč kmetijstvu in z njim sodelovati pri pripravi ukrepov in zakonodaje. Da kmet ni tisti nebodigatreba, ki želi pobrati čim več subvencij, ampak zagotavlja strateško surovino, pridelke, brez katerih človek ne more preživeti, ob tem pa ohranja tudi slovensko kulturo in slovensko krajino.

Skrbi jih, da v tem trenutki postaja stanje v kmetijstvu nevzdržno.  Mladi – kljub veliki želji po kmetovanju – teh bremen, pritiskov in omejitev ne bodo več prevzemali, starejši pa bodo kmetijstvo opuščali. Posledica tega ne bo samo pomanjkanje hrane, ki bo posledično vedno dražja ampak tudi zaraščanje naše lepe domovine, ki jo tako radi ponujamo turistom, kot lepo zeleno krajino.  Problematiko so v več točkah in iz različnih področij predstavili prisotnim poslancem DZ RS, od katerih tudi pričakujejo, da jo prenesejo pristojnim.

Vir: SDS.si