Bistriški Aluminium Kety Emmi lani posloval z lepim dobičkom

Aluminium Kety Emmi (vir: Poslovno poročilo za leto 2018)

Bistriško podjetje Aluminium Kety Emmi je že tretje leto del poljske skupine Aluform Spolka, v letu 2018 pa so skoraj v celoti izpolnili načrt, v katerem so si zadali milijon evrov dobička. Lani smo dosegli skoraj 30 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo skoraj pet milijonov evrov več kot v letu 2017.

Prihodke so povečali predvsem s prodajo na tujih trgih, to je z izvozom.

Za plače zaposlenih so namenili skoraj 9,5 milijona evrov, kar je preko 1,6 milijona evrov več kot leto pred tem. Dosegli so nekaj manj kot milijon evrov dobička, kar je bilo bistveno več kot v letu 2017, ko je bilo tega le dobrih 95 tusoč evrov.

Podjetje je imelo ob koncu leta 2018 za 3,6 milijona evrov finančnih obveznosti, kar je dobra 2,3 milijona evrov manj kot leto pred tem. Dolgoročne obveznosti so bile 3,6 milijona evrov in enake kot leto pred tem.

Konec leta je bilo v podjetju 422 zaposlenih, od tega 347 za nedoločen čas in 75 za določen čas. Najbolj zastopana starostna skupina so bili zaposleni med 40 in 49 let – teh je bilo ob koncu leta 2018 oz. 34 %, sledijo zaposleni, stari nad 50 let (26 %), 23 % zaposlenih je bilo starih med 30 in 39 let, mlajših od 30 let pa so zabeležili 17 %. Povprečna starost zaposlenih je bila 41 let.

Med zaposlenimi prevladujejo moški. Teh je bilo lani 55 odstotkov, žensk pa 45 odstotkov. Med 422 zaposlenimi so imeli 21 invalidov (5%).

Ob koncu leta 2018 so imeli tudi 39 zaposlenih več kot ob začetku leta, ko je bilo zaposlenih 384 delavcev.

Večina novo zaposlenih je bila sprejeta zaradi povečanega obsega dela v proizvodnji. Največ so zaposlovali v mesecu septembru. V letu 2018 so na novo zaposlili 70 delavcev,  delovno razmerje je prenehalo 31 zaposlenim (večini na podlagi sporazumnega dogovora). Stopnja fluktuacije v letu 2018 je bila 6,8 %, kar je za dobre pol odstotne točke nižje od leta poprej.

Aluminium Kety Emmi tako potrjuje svoje cilje, ki so dolgoročno uspešno dobičkonosno podjetje, prepoznavno na trgih, kjer delujejo, in z odgovornim odnosom do virov, okolja ter z visoko podporo strokovne in osebnostne rasti zaposlenih. Podjetje vodi Roman Stegne, v upravi je še Silva Babšek.

M. P.