Brez Janševe vlade bi nam trda predla

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay.com)

Preverili smo učinke dosedanjih petih protikoronskih zakonov (imenovanih PKP1 do PKP5), ki jih je sprejela zdajšnja koalicija pod vodstvom Janeza Janše, zdajšnja vlada je bila v državnem zboru imenovana 13. marca 2020, na dan razglasitve epidemije.

Izkazalo se je, da je vlada s tem pomagala rešiti od 150 tisoč do 200 tisoč delovnih mest v gospodarstvu. Dodatno so pomagali 51.500 samostojnim podjetnikom, družbenikom, kulturnim delavcem in kmetom.

Pomoči so bili deležni tako dijaki kot študenti, upokojenci, samozaposleni, kmetje, velike družine in seveda gospodarstvo ter zdravstvo.

Vlada je s tem pomagala najranljivejšim skupinam prebivalstva, gospodarstvu in zdravstvu.

Pomoči po dosedanjih petih zakonskih paketih ukrepov so bile naslednje:

  1. Delovna mesta: 414,8 milijona evrov za 199.164 upravičencev

2. Kmetijstvo: 6,2 milijona evrov za 11.735 upravičencev (nadomestilo nosilcem dopolnilnih dejavnosti, nadomestilo v prireji govejega mesa, proizvajalcem vina, rejcem drobnice in gozdarjem)

3. Turizem in turistični boni: 123,2 milijona evrov za 800.255 upravičencev (kdor ni izkoristil, bo to lahko naredil v prihodnjem letu)

4. Ostala pomoč gospodarstvu: 39,1 milijona evrov za 976 upravičencev

5. Dodatki plačam v času epidemije: 399,6 milijona evrov

6. Izpad prihodkov v vrtcih, srednjem šolstvu in dijaških domovih: 6,19 milijona evrov za 605 upravičencev

7. Izvajanje javnih storitev: 20,7 milijona evrov za 811 uporabnikov (dijaški in študentski domovi, šolske kuhinje, zavodi s posebnimi potrebami, javni vrtci, CŠOD in ZŠRS Planica)

8. Oprostitve plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja: 124,6 milijona evrov za 151.486 upravičencev

9. Oprostitve plačila prispevkov za zaposlene, ki delajo: 432,7 milijona evrov za 479.568 upravičencev

10. Plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje: 2,99 milijona evrov za 19.988 upravičencev

11. Plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 46,7 milijona evrov za 78.988 upravičencev

12. Povračila nadomestila obveznega zdravstvenega zavarovanja: 17,9 milijona evrov za 12.141 upravičencev

13. Področje sociale: 4,48 milijona evrov za  31.569 upravičencev (povečan znesek za veliko družino in začasno denarno nadomestilo)

14. Solidarnostni dodatki za upokojence: 66,87 milijona evrov za 305.691 upravičencev

15. Enkratni solidarnostni dodatek za druge ranljive skupine: 24,79 milijona evrov za 252.449 upravičencev (prejemnikom denarne socialne pomoči, študentom, članom kmetij in druge ranljive skupine)

16. Stroški za material in blagovne rezerve: 9,59 milijona evrov

17. Zdravstvo: 102,73 milijona evrov za 621 upravičencev

Skupno je bila pomoč namenjena 2,096.019 upravičencem.

M. P.