Na voljo brezplačna e-oskrba za varno bivanje na domu

Ministrstvo za zdravje je za izvajalca storitve E-oskrba izbralo Telekom Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije. Slovenija je sredstva pridobila od Evropskega socialnega sklada in virov REACT-EU, skladno s tem pa bo uporaba storitve E-oskrba za 5000 upravičencev do 30. septembra 2023 brezplačna. Telekom Slovenije bo z vklopom prvih upravičencev pričel sredi aprila 2022.

Zainteresirani za naročilo brezplačne storitve E-oskrba lahko pokličejo na brezplačno številko 080 12 13 ali pošljejo sporočilo na [email protected], vse informacije so na voljo tudi pri Zvezi društev upokojencev Slovenije.

E-oskrba je socialnovarstvena storitev socialnega servisa, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem okolju, saj zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom oz. zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo. Do brezplačne storitve E-oskrba so upravičeni vsi, ki:

 • so starejši od 65 let in pretežni del dneva bivajo sami;
 • zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo;
 • jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost;
 • v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo;
 • so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju.

Uporabnik E-oskrbe lahko asistenčni center na pomoč pokliče 24 ur na dan in vse dni v letu, in sicer s preprostim pritiskom na gumb varovalnega telefona, ki je nameščen v njegovem domu, ali s pritiskom na gumb za klic na pomoč na zapestnici, ki jo ima vedno pri sebi. Poleg zapestnice uporabnik prejme tudi mobilni detektor gibanja na obesku, ki ima prav tako poseben gumb za proženje klica na pomoč, hkrati pa detektor tudi samodejno zazna padec in ob tem sproži klic v asistenčni center. Uporaba opreme je zelo enostavna. Uporabniki bodo z naročilom storitve brezplačno prejeli:

 • varovalni telefon z gumbom za klic na pomoč,
 • zapestnico z gumbom za klic na pomoč,
 • mobilni detektor gibanja na obesku za klic na pomoč,
 • SIM kartico z mobilnim paketom, ki omogoča neomejene dohodne in odhodne klice ter prenos podatkov za potrebe izvajanja storitve E-oskrba,
 • storitve asistenčnega centra 24 ur na dan in vse dni v letu,
 • tehnično pomoč, vzdrževanje, servis.

Za brezplačno namestitev opreme na dom uporabnika bo poskrbel Telekom Slovenije, namestitev je enostavna, brez vrtanja in posebnih napeljav.

 Namen zagotavljanja storitve E-oskrba je krepitev samostojnosti, varnosti in višje kakovosti življenja starejšim, bolnim in invalidnim osebam na njihovem domu z uporabo E-oskrbe.

Zvonko Černač, minister, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ob tem poudarja:S projektom E-oskrba na domu vzpostavljamo sistem, ki bo omogočal večjo varnost in višjo kakovost bivanja v domačem okolju ljudem, ki zaradi starosti ali bolezni pri tem potrebujejo pomoč. Projekt je del širših prizadevanj za izboljšanje kakovosti življenja ranljivih skupin, za varnejšo starost in večjo vključenost posameznikov, ki potrebujejo pomoč. Skrb za šibkejše je ena osrednjih nalog vsake odgovorne družbe, je etična zahteva in kot taka tudi jasno ogledalo družbene zrelosti. Slovenija s tem projektom prepoznava priložnosti digitalizacije in stopa na pot moderne, dostopne družbe s čutom za soljudi. Je tudi korak na poti k uveljavitvi zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil končno sprejet decembra lani.”

 Dr. Alenka Forte, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, pa pravi, da bodo “storitve e-oskrbe znatno pripomogle h boljši kakovosti in varnosti bivanja starejših. S tem jim bo omogočeno, da bodo dlje ostali v svojih domačih okoljih. Zato smo še posebej zadovoljni, da se v bližnji prihodnosti začne izvajati projekt »E-oskrba na domu«, saj gre za projekt na celotnem območju Slovenije in bo v času trajanja omogočil prejemanje storitve številnim upravičencem”.

M. P.