Brezplačni prenos državnega premoženja na Občino Hoče – Slivnica

Vlada je včeraj sprejela sklep, po katerem na Občino Hoče – Slivnica brezplačno prenaša tri nepremičnine, in sicer dve v katastrski občini (k. o) 695 – Bohova, in eno v k. o. 679 – Razvanje.

Vse tri nepremičnine so bile doslej v upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) in v lasti Republike Slovenije.

Nepremičnine so prenesli se z namenom uporabe v razvojne namene zaradi izvedbe načrtovanega projekta »Ureditev krožišča v naselju Bohova«.

Občina bo skladno z načrtovanim projektom očistila okoli 900 kvadratnih metrov območja, izvedla zasaditev cvetja in trave znotraj krožišča ter preplastila poškodovane asfaltne površine.

M. P.