Časa zmanjkuje: Za tiste, ki še nimajo male komunalne čistilne naprave

V krajih, kjer je vzpostavljena javna kanalizacija, se morajo lastniki stanovanjskih objektov na njo obvezno priključiti, kjer kanalizacije ni, pa morajo v prihodnje namesto greznic urediti male komunalne čistilne naprave.

Leta 2015 je bil rok podaljšan podaljšan, in sicer do konca leta 2020, so pa za to potrebni nekateri postopki, zato časa zmanjkuje.

Po stari uredbi o odvajanju in čiščenju komunalnih voda so morali lastniki greznic na območjih, kjer ni kanalizacije ali ta ni načrtovana, do konca leta 2017 greznice zamenjati za male komunalne čistilne naprave. Konec leta 2015 je bila nato sprejeta nova uredba, ki je roke nekoliko spremenila. Med drugim določa, da je v primerih, ko je bila pretočna greznica zgrajena po predpisih, veljavnih v času gradnje, čas za zamenjavo oziroma nadgradnjo greznice v malo komunalno čistilno napravo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta. V primeru, ko odpadna voda voda iz objekta v okolje odteka brez vsakršnega čiščenja ali pa greznica ni bila narejena po prepisih, pa je rok za zamenjavo do konca leta 2021.

Namestitev povprečne male čistilne naprave stane od 3000 do 5000 evrov, brez upoštevanja stroškov izkopa in dela. Za vgradnjo je potrebno vodno soglasje, lastnik pa je o vgradnji dolžan tudi obvestili občinsko komunalno podjetje.

Ponekod vgradnjo male komunalne čistilne naprave financirajo občine. Običajno financirajo do 50 odstotkov upravičenih stroškov, zato se je o tem vredno pozanimati pri občinskih službah.

M. P.