Cene vrtcev: Daleč najnižje so v občini Rače – Fram

(vir: pixabay.com)

Objavljamo podatke o cenah vrtcev v nekaterih podravskih občinah. Iz preglednice je razvidno, da so imeli doslej daleč najnižjo ceno v občini Rače – Fram. S 1. marcem načrtujejo podražitev, vendar bo cena še vedno nižja kot marsikje drugje. Glede na naraščajoče stroške dela, ki so posledica nepremišljenih ukrepov vlade Marjana Šarca, pa se podražitve obetajo tudi drugje.

V vrtcih stroški dela zaposlenih presegajo 80 odstotkov vseh stroškov, ki jih imajo ti s svojim delovanjem. Glavnino stroškov pokrijejo občine, starši otok za otroke plačujejo približno 33 odstotkov polne cene, ki velja za posamezno obliko oziroma oddelke vrtcev, manjši del pa pokrije pristojno ministrstvo – slednje le v primerih, ko je v vrtce vključen več kot en otrok iz iste družine.

Takrat starši za mlajšega otroka plačajo le 30 odstotkov izračunane obveznosti, razliko do njihove polne obveznosti pa pokrije resorno ministrstvo. Razliko med izračunano obveznostjo staršev po odločbi in polno ceno pa v vseh primerih bremeni matično, to je domicilno občino.

Polne cene vrtca v nekaterih občinah so naslednje:

Občina 1. starostno obdobje Kombinirani odd. 2. starostno obdobje
Maribor 469,11 371,95 338,84
Kidričevo 468,78 341,18
Cirkovce 456,92 333,48
Hoče-Slivnica 498,70 357,34
Slovenska Bistrica 433,40 347,07 308,10
Sv. Jurij v SG 455,00 355,00
Benedikt 425,16 337,37
Rače-Fram 425,00 320,00 300,00
Rače od 1. 3. 2019 467,50 352,00 330,00

Iz pregleda je razvidno, da je bila cena vrtca v občini Rače – Fram doslej daleč najnižja med primerljivimi občinami.

V občini Rače – Fram se bo cena za predšolsko varstvo s 1. marcem 2019 glede na predlog zvišala enotno, to je za 10 odstotkov. V občini imajo sicer za občane tudi 10-odstotno boniteto, kar pomeni, da starši za otroke, ki jih imajo v varstvu v domači občini, plačajo za desetino manj odmerjene cene po odločbi.

Glede na višje stroške dela vseh v javni upravi, kamor spadajo tudi zaposleni v vrtcih, se bodo cene nedvomno zvišale tudi v ostalih občinah. Podražitveni val se je namreč šele začel.

Dodajmo, da je obveznost višine plačila za starše povsod odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v družinski skupnosti.

Plačilo vrtca se zniža glede na vrstitev v dohodkovni razred, lestvica je naslednja:

M. P.