Center za kreativnost

Vas zanimajo podjetniški primeri razvoja nove ponudbe s področij kulturno kreativnih dejavnosti? Bi radi vzpostavili interdisciplinarno sodelovanje na ustvarjalen način? Obiščite Živo mesto Centra za kreativnost in se poučite, kakšno je spekulativno oblikovanje. Svoja vrata na Partizanski 11 v Mariboru bodo odprli 15. maja med 10.00 in 17.00 v okviru kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019.

To je sicer samo eden od več kot 100 dogodkov, ki se v več kot 50 krajih po Sloveniji ta teden odvijajo po vsej Sloveniji. Preko poučnih delavnic, ogledov ter rekreativnih pohodov, poskušanj dobrot slovenskih kmetij, gledaliških predstav in drugega pestrega dogajanja lahko skupaj odkrivamo sledi več kot 10.000 projektov, ki smo jih v Sloveniji v zadnjih 15 letih uresničili s pomočjo evropskih sredstev. Med njimi je tudi Center za kreativnost.

Gre za interdisciplinarno platformo, ki povezuje, promovira, predstavlja in podpira dejavnosti ter razvoj kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji. S svojimi programi spodbuja opolnomočenje potencialov družbene in ekonomske vrednosti sektorja ter ga aktivneje povezuje z gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi sektorji. Muzej za arhitekturo in oblikovanje ter Ministrstvo za kulturo RS, ki projekt izvajata ob finančni podpori Evropskega sklada za regionalni razvoj, spodbujata razvoj projektov, ki nastajajo na presečiščih umetnosti, kulture, eksperimentov, trga, podjetništva in gospodarstva. Delujejo na področjih arhitekture, oblikovanja in vizualne umetnosti, kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti, knjige, kulturno-umetnostne vzgoje, oglaševanja, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, medijev, radia in televizije, programske opreme in iger, filma in avdiovizualne dejavnosti, kulturnega turizma ter drugega umetniškega ustvarjanja. Združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev, ki vsebujejo ali izražajo kulturne ali kreativne vsebine.

Rezultati teh projektov so poslovno uresničljivi, povečujejo dodano vrednost, so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov ter prispevajo k družbenemu napredku in blaginji.

Če vas zanima, kaj vse center omogoča in kako vse omenjeno povezovanje ter prepletanje poteka v praksi, jih obiščite 15. maja v Mariboru. Več o dogodku in kampanji na www.eu-skladi.si.

M. P.