Cepljenje v naslednjem tednu

Ministrstvo za zdravje je na zdravstvene domove, bolnišnice in izvajalce zdravstvene dejavnosti – koncesionarje in zasebnike naslovilo dopis z informacijami glede izvaja cepljenja proti virusu SARS-CoV-2 v cepilnih centrih.

V skladu z Nacionalno strategijo cepljenja se po cepljenju oskrbovancev in zaposlenih v DSO ter zdravstvenih delavcev v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in koncesionarjih nadaljnji odmerki cepiva namenijo:

  • starejšim,
  • še nadalje kroničnim bolnikom, ki imajo večje tveganje za težji potek bolezni in
  • nato zaposlenim v kritični infrastrukturi.

Ministrstvo je z dopisom pozvalo izvajalce zdravstvene dejavnosti, da k cepljenju povabijo svoje opredeljene paciente starejše od 80 let in pripravijo seznam teh oseb.

Cepljenje starejših od 80 let se bo pričelo v tednu od 11. januarja 2021.

Za vsako ambulanto družinske medicine bo namenjenih cca 10 odmerkov, za cepljenje desetih oseb, starejših od 80 let.

Cepljenje se bo izvajalo izključno v cepilnih centrih, to je v zdravstvenih domovih in bolnišnicah.

Vir: Informacije 

M. P.