Ceršak: Kako dolgo še se bodo prebivalci primorani zapirati med štiri stene?

Krajani Ceršaka v občini Šentilj že dolgo opozarjajo na neznosno življenje ob tamkajšnji kompostarni. Zaradi smradu in občasnega množičnega pojava muh so pred dvema letoma ustanovili tudi civilno iniciativo. V svojih zahtevah so bili doslej povsem neuspešni. Kako nemarni sta ministrstvo za okolje in posledično vlada do te problematike, pa kaže tudi podatek, da ministrstvu v več tednih doslej ni uspelo odgovoriti niti na poslansko vprašanje tamkajšnjega poslanca Marijana Pojbiča.

Krajani so se v torek zbrali na zboru krajanov in spet opozorili na problematiko. Ugotavljajo namreč, da ne gre za kompostarno, s katero upravlja šentiljsko podjetje Kogal, pač pa za odlagališče odpadkov.

Iz občine Šentilj pa prihaja tudi poslanec Marijan Pojbič, ki je konec januarja na ministra za okolje in prostor naslovil pisno poslansko vprašanje. Vendar pa kljub 30-dnevnemu roku od ministrstva še vedno ni prejel odgovora.

Tudi to kaže na to, kakšen odnos imata ministrstvo in posledično vlada do težav domačinov na območju občine Šentilj.

Marijan Pojbič

Marijan Pojbič je v poslanskem vprašanju zapisal, da je kompostarna v Ceršaku leta 2005 pridobila okoljevarstveno dovoljenje za predelavo 4900 ton bioloških odpadkov, do danes je zmogljivost povečala na 36 tisoč ton letno, s čimer je največja med trinajstimi kompostarnami v Sloveniji in predstavlja tretjino kapacitet celotne države.

Objekt kompostarne je umeščen tik ob reki Muri, na poplavnem območju in je 300 metrov oddaljen od vodovarstvenega območja.

Poslanec je opozoril, da so posledice delovanja kompostarne izjemno negativne predvsem za okoliške prebivalce. Neznosen smrad in množičen pojav insektov prebivalcem praktično onemogočata preživljanje časa na prostem in prezračevanje prostorov.

Vprašljiva je tudi skrb za varno obratovanje objekta, saj je doslej na tem območju že dvakrat zagorelo.

Spomnil je, da je civilna iniciativa »Proti kompostarni« iz Ceršaka za zaprtje kompostarne ter zagotovitev normalnih življenjskih pogojev za krajane Ceršaka zbrala podpise že več kot 700 krajanov, podpisalo je kar 95 odstotkov volilnih upravičencev v Ceršaku.

Ministra za okolje, to je še vedno Jure Leben, je Pojbič zato vprašal naslednje:

1. Izdaja okoljevarstvenega dovoljenja za kompostarno na poplavnem območju v neposredni bližini vodovarstvenega pasu bi morala biti podvržena najstrožjim kriterijem presojanja, kar v konkretnem primeru očitno ni bila. Je bila izvedena revizija postopka pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja in če ne, ali jo bo zahtevalo ministrstvo pod vašim vodstvom?

2. Ključnega pomena za sobivanje takšnega obrata z lokalno skupnostjo je izvedba presoje vplivov na okolje. Kakšno je stanje v tem konkretnem primeru?

3. Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je januarja 2018 v Državnem zboru RS na ustno poslansko vprašanje v zvezi s to problematiko odgovorila, da »je bilo v letu 2017 na tem obratu izvedenih sedem inšpekcijskih pregledov. Inšpekcija še ni zaključila s pregledi, ni še zaključnega akta, ki bi ga inšpekcijske službe izdale, zato konkretne zadeve na ta način ne morem komentirati.« Od takrat do danes na terenu nismo opazili nobenih sprememb na bolje. Kakšne so bile ugotovitve inšpekcijskih služb in katere ukrepe sta v tem času izvedla ministrstvo oz. inšpekcija? Kakšni ukrepi se predvidevajo v prihodnje?

4. Ali ste seznanjeni z ugotovitvami Nacionalnega inštituta za zdravje, katerega je občina zaprosila, da opravi pregled vpliva delovanja kompostarne na pogoje življenja krajanov v Ceršaku?

Kot rečeno, poslanec Marijan Pojbič odgovora ministrstva še ni prejel. Stvari bomo spremljali naprej in o tem tudi poročali.

M. P.