Čudovita bolnišnična stavba po energetski sanaciji

SB Celje (vir: Twitter)

Iz Splošne bolnišnice Celje so sporočili, da je danes zaključen projekt energetske sanacije osrednje bolnišnične stavbe, ki je financiran s sredstvi ministrstva za zdravje, Evropskega kohezijskega sklada za regionalni razvoj in bolnišnice.

V okviru energetske sanacije 34 let starega bolnišničnega objekta (rumena stavba) so izvedli celovito prenovo toplotne zaščite zunanjih sten, toplotne zaščite strehe in zamenjavo stavbnega pohištva, to je oken in zunanjih vrat. Poleg tega je bila v okviru projekta nadgrajena še programska oprema za izvajanje energetskega monitoringa.

Na področju energetike ocenjujejo, da bo prenova prinesla letni prihranek energije v višini 1.203 MWh, prav tako naj bi se letno za približno 385,4 ton znižale emisije CO2. Zaradi prenove se bodo zmanjšali tudi stroški letnega vzdrževanja stavbe.

Projekt je delno sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike, pri njem so sodelovali:

  • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v vlogi organa upravljanja,
  • Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) v vlogi nosilnega posredniškega organa,
  • Ministrstvo za zdravje (MZ) v vlogi prijavitelja in posredniškega organa in
  • Splošna bolnišnica Celje v vlogi upravičenca.

Vrednost del je bila ocenjena na dobrih 5,4 milijona evrov (z davkom na dodano vrednost), dela so se začela maja 2020, rok za dokončanje je bil 13 mesecev, danes so sporočili, da je sanacija končana.

M. P.