Danes izplačilo dodatka za upokojence

Upokojenci bodo danes na račun kot običajno zadnji dan v mesecu prejeli pokojnino, na podlagi ukrepov vlade pod vodstvom Janeza Janše za omilitev posledic epidemije koronavirusa pa bo tistim s pokojnino do 700 evrov nakazan še enkratni solidarnostni dodatek.

Enkratno pomoč je prejelo 302.224 upokojencev, v skupnem znesku 66.442.658 evrov.

Znesek dodatka je odvisen od višine pokojnine, in sicer:

Do dodatka v enakih višinah so upravičeni tudi prejemniki tistih invalidskih nadomestil, ki ne znašajo več kot 700 evrov. Pogoj pa je, da so brezposelni in imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence bodo prav tako prejeli tudi, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic. Poleg njih so upravičenci tudi upokojeni na podlagi zakona o starostnem zavarovanju kmetov in prejemniki dodatka k tuji pokojnini.

Izplačevalec dodatka je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), ki je vse prejemnike o tem že tudi obvestil.

M. P.