Dejan Kaloh: Neprimerno, da sodbe še vedno izrekajo “v imenu ljudstva”

Poslanec mag. Dejan Kaloh (vir: arhiv)

Neprimerno je, da se sodbe v Sloveniji še vedno izrekajo »v imenu ljudstva«, ki s sodbami, predvsem s tistimi, v katerih so kršene človekove pravice, nima prav nič, in jih velika večina posameznikov iz tega ljudstva zagotovo ne bi želela podpisati.

Poslanec SDS mag. Dejan Kaloh je zato na ministrico za pravosodje Andrejo Katić naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s spremembo procesne zakonodaje glede izrekanja sodb.

Zapisal je, da se na poslance Državnega zbora RS obrača vse več razočaranih državljanov, ki so bili stranke v sodnih postopkih pred slovenskimi sodišči in med drugimi težavami izpostavljajo dolgotrajne postopke, veliko število razveljavljenih sodb na prvi stopnji in žal tudi nekatere izrazito krivične sodbe (predvsem v kazenskih zadevah), kjer so bile posameznikom kršene tudi človekove pravice.

Nekateri državljani v zvezi s »slabimi« sodbami dodatno opozarjajo, da sodniki v Sloveniji ob kršitvah zakonov/ustave, ki se zgodijo pri sojenju, sploh ne odgovarjajo, to odgovornost pa se potem avtomatsko – prek »sodb v imenu ljudstva« – prenaša na samo ljudstvo! Naj so bile te »slabe« sodbe spisane zaradi neznanja in nestrokovnosti sodnika/sodnikov ali celo namerno, je povsem neprimerno, da se sodbe v Sloveniji še vedno izrekajo »v imenu ljudstva«, ki s takšnimi sodbami nima prav nič in verjamem, da jih velika večina posameznikov iz tega ljudstva ne bi želela podpisati.

Ne samo, da gre pri dikciji »v imenu ljudstva« za relikt prejšnjega totalitarnega režima, ki se je vedno skrival za »ljudstvom«, ob tem pa uprizarjal montirane politične procese, je ljudstvo v Sloveniji pri sodnih odločbah namenjeno le še kot ustavno okrasje, saj se je tudi pomen sodnikom porotnikov v zadnjih letih zelo zmanjšal.

V treh sosednjih državah se sodbe izrekajo »v imenu republike« oziroma z dodatkom imena države. V Avstriji »Im Namen der Republik« (V imenu republike), na Hrvaškem »U ime Republike Hrvatske« (V imenu Republike Hrvaške) in na Madžarskem »a Magyar Köztársaság nevében« (V imenu Republike Madžarske). Te tri države s tem izkazujejo tako spoštovanje do svoje republike in do sodnikov, ki sodijo v imenu republike, a hkrati je jasna tudi odgovornost v primeru »slabih« sodb; za njih je (so)odgovorna tako vsakokratna oblast kot sodnik/sodniki, ki je/so sodil-i v posamezni sodni zadevi.

Na podlagi tega poslanec Kaloh od ministrice Katićeve pričakuje odgovore na več vprašanj, med drugim tudi, ali na ministrstvu načrtujejo spremembe na področju, da bi se sodbe izrekale “V imenu Republike Slovenije”. Zaprosil je še za načelno mnenje Katićeve o primernosti takšnega izrekanja.

Od Katićeve pričakuje tudi odgovor na vprašanje: V koliko kazenskih zadevah so v senatu sodili laični sodniki porotniki tako na ljubljanskem kot mariborskem okrožnem sodišču v letih od 2015 do 2019 in koliko znaša ta odstotek v primerjavi z vsemi kazenskimi zadevami na tem sodišču?

Katićeva ima zdaj 30 dni časa za odgovor na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha.

M. P.