DEMOGRAFSKI DOGODKI 2017

V letu 2017 je v Sloveniji prvič po 11 zaporednih letih umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Podatki Statističnega urada RS kažejo, da je bil negativni naravni prirast posledica višje stopnje umrljivosti oseb zlasti v zimskih mesecih, v poletnih pa je bil pozitiven. V povprečju se je povprečen dan v lanskem letu se je rodilo 55 ljudi, 56 jih umrlo, 52 se jih je priselilo, 48 pa odselilo. Skupni prirast je znašal 985 in je bil 42 % nižji kot v 2016.

Od skupaj 20.241 v letu 2017 živorojenih otrok se jih je največ rodilo v tretjem četrtletju (5.542). V letu 2017 je umrlo 20.509 prebivalcev, največ v prvem četrtletju (6.204), najmanj pa v tretjem četrtletju (4.585).

Naravni prirast prebivalstva je bil tako posledično najvišji v tretjem četrtletju, rodilo se je namreč 957 prebivalcev več, kot jih je umrlo. V prvem četrtletju pa je bil najizraziteje negativen, saj je umrlo 1436 prebivalcev več, kot se jih je rodilo. 

NARAVNO GIBANJE OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 2017

V Slovenski Bistrici se je v 2017 rodilo 258 otrok, od tega 133 dečkov in 125 deklic. V istem obdobju lani je umrlo 219 prebivalcev. Tako smo v 2017 zabeležili 39 % skupni naravni prirast (16 % moški in 23 % ženske). Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je znašal 1,5 %.

K. V.