Dimnikarji morajo po novem zaiti tudi v drvarnico

Čas ogrevanja je tu, premalo pa je znano, da je vlada sprejela uredbo, s katero prepoveduje kurjenje z vlažno kurjavo. Dimnikarji morajo po novem meriti tudi vlago v drvih za kurjenje. Če ugotovijo, da ta niso dovolj posušena in so vlažna, morajo o tem obvestiti inšpektorat za varstvo okolja. Ta potem ukrepa s kaznijo. Po uredbi so kazni visoke, znašajo od 1.200 do kar 4.100 evrov.

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, ki jo je sprejela vlada, določa, da se lahko v mali kurilni napravi, razen v odprtem kaminu, uporabljajo naravni les in lesni ostanki, v katerih delež mase vode na maso vlažnega lesa ne sme presegati 20 odstotkov, razen če se gorivo uporablja v napravah, ki so po navedbah proizvajalca primerne za gorivo z večjo vsebnostjo vode.

Upravljavec kurilne naprave, ki je fizična oseba, se za prekršek iz tega naslova kaznuje z globo od 1.200 do 4.100 evrov.

Merilnik vlažnosti drv, ki ga morajo po novem uporabljati dimnikarji.

Gre za povsem neživljenjsko ureditev. Lesna kurjava se največ uporablja tam, kjer imajo lastne vire ali pa se poslužujejo cenejše kurjave. Pri pripravi drv nas lahko kurilna sezona tudi prehiti in pripravljena kurjava ni naenkrat dovolj posušena. Nasploh se lahko ta suši tudi sproti.

Globe so izredno visoke, zato si v SDS prizadevajo za odpravo te nesorazmerne kazni za kurjenje drv. Ministra za okolje Jureta Lebna iz stranke SMC zato pozivajo, naj to ureditev odpravi. Kako bo s tem, bomo spremljali.

M. P.