Do zdaj ni bilo poročil o okužbi s covidom-19 z uživanjem hrane

V zadnjem obdobju se v javnosti pojavljajo številna vprašanja, vezana na možnost prenosa virusa COVID-19 z uživanjem hrane, še posebno po zadnjih okužbah zaposlenih v enem od živilsko-predelovalnih obratov, zato je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin objavila, da kljub velikemu obsegu pandemije COVID-19 do zdaj ni bilo poročil o prenosu COVID-19 z uživanjem hrane. Po navedbah Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) namreč ni dokazov, da hrana pomeni tveganje za javno zdravje v zvezi s COVID-19.

Za glavni način prenosa COVID-19 se šteje prenos z osebe na osebo, zlasti prek dihalnih kapljic, ki jih okužene osebe izkihajo, izkašljajo ali izdihajo.

Čeprav je bilo v nedavni študiji (objavljeni v The New England Journal of Medicine) ugotovljeno, da je povzročitelj bolezni COVID-19 (SARS-CoV-2) prisoten do 24 ur na kartonu in do več dni na trdih površinah, kot sta jeklo in plastika, v eksperimentalnih pogojih (na primer pri nadzorovani relativni vlažnosti in temperaturi), ni dokazov, da se okužba prenaša prek kontaminirane embalaže, ki je bila izpostavljena različnim okoljskim razmeram in temperaturam.

Po navedbah Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) ni dokazov, da hrana pomeni tveganje za javno zdravje v zvezi s COVID-19. Za glavni način prenosa COVID-19 se šteje prenos z osebe na osebo, zlasti prek dihalnih kapljic, ki jih okužene osebe izkihajo, izkašljajo ali izdihajo.

Kljub temu pa bi morale osebe, ki ravnajo z embalažo, vključno s potrošniki, upoštevati navodila organov za javno zdravje (Nacionalni inštitut za javno zdravje) v zvezi z dobrimi higienskimi praksami, vključno z rednim in učinkovitim umivanjem rok.

M. P.