Dodatek za veliko družino 2018

(vir: pixabay.com)

Včeraj je dodatek za veliko družino prejelo več kot 22.000 družin. Dodatek za veliko družino je letni prejemek, namenjen družini s tremi ali več otroki, ki izpolnjujejo pogoje (starost otrok do 18. leta, ali do 26. leta, če se šolajo, izjemoma lahko tudi po tem letu). Kadar vlagatelj uveljavlja pravico do dodatka za veliko družino za otroka, ki je že dopolnil 17 let starosti, v vlogi izjavi, da se otrok šola in navede ime ter naslov šole.

Višina dodatka za veliko družino 2018

Dodatek za veliko družino je odvisen od števila vzdrževanih otrok:

  • 395 € za družine s tremi otroki
  • 480 € za družine s štirimi ali več otroki.

Upravičenci do dodatka za veliko družino 2018

Do dodatka za veliko družino je upravičen en od staršev, ki živi z otroki v skupnem gospodinjstvu. Družinski prejemek ne sme presegati 64 % povprečne slovenske mesečne plače na člana družine (659,30 €).

Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino

Vlogo oddate v tekočem letu za tekoče leto. Dobite jo tukaj:

https://e-uprava.gov.si/.download/vloge/dokumenti/9872/file-content

Za upravičence, ki ne presegajo cenzusa, in za vse, ki so lani vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, center za socialno delo odloči o pravici do dodatka po uradni dolžnosti. To pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge.

K. V.