Dovoljenje pridobljeno, z lakiranjem lahko začnejo na polno

Magna v Hočah. (vir: Twitter)

Podjetje Magna Steyr, s sedežem na Tivolski v Ljubljani, je v petek prejelo pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje za industrijski obrat Magna Nukleus oziroma lakirnico v Hočah, kjer naj bi bilo trenutno 200 zaposlenih.

Rok za vložitev tožbe na izdano okoljevarstveno dovoljenje se je iztekel 9. marca. Ker ni nihče vložil tožbe, je okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je izdala Agencija RS za okolje (Arso), postalo pravnomočno. O pravnomočnosti dovoljenja je v teh poročala celo avstrijska tiskovna agencija APA.

V Magni v Hočah naj bi bilo trenutno zaposlenih okoli 200 ljudi. Kako bo z drugo fazo tovarne, zaenkrat ni znano, saj se avtomobilska industrija ohlaja.

Pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje (OVD) na spletni strani Arsa še ni objavljeno. Iz dosedanjih objav pa je razvidno, da so to pridobili za lakirnico s spremljajočimi objekti za izvajanje lakiranja avtomobilskih karoserij na zemljiščih v katastrski občini Slivnica in Orehova vas.

Lakirnica glede na OVD obsega 28.297,91 kvadratnega metra površine, distribucijski center 6.642,87 kvadratnega metra, energetski center pa 1.423,58 kvadratnega metra površine. Skupaj je to 36.369 kvadratnih metrov industrijskih površin. Površina gradbišča je bila glede na te podatke 155.426 kvadratnih metrov, saj so prostori že zgrajeni.

Iz predloga OVD je tudi razvidno, da se v območju 2000-metrskega pasu nahaja varovano območje Pohorje. V 1000-metrskem pasu pa so naslednja zavarovana območja: naravni spomenik Slivniški ribniki – zoološki in botanični naravni spomenik, spomenik oblikovane narave Slivnica – grajski park in drevored, Hotinja vas – zoološki naravni spomenik, Hotinja vas – vaška lipa pri kapelici – dendrološki naravni spomenik in Hotinja vas lipa na polju – dendrološki naravni spomenik.

V širšem območju se nahajajo tudi štiri naravne vrednote: Slivnica – ribniki, Hotinja vas – ribnik, Hotinja vas – lipa in Hotinja vas – lipi. Nahajata se tudi dve ekološko pomembni območju: Pohorje in Dravsko polje.

Za vse to so pridobili naravovarstveno soglasje. Z izgradnko lakirnice pa so povezani še tudi drugi posegi, kot so izgradnja 20KV kablovoda, kanalizacije, plinovoda, železniških tirov in ceste. Vir: arso

Iz podatkov o izdanih okoljevarstvenih dovoljenjih v evidencah Arso je razvidno, da je bilo OVD podjetju Magna Steyr, avtomobilski dobavitelj iz Ljubljane, za Industrijski obrat Magna Nukleus pod številko 1005 izdano 9. 8. 2017. Številka OVD pa je 35402-9/2017-60.

M. P.