Dr. Anže Logar: Slovenska vlada naj skupaj z italijansko nemudoma pristopi k obnovi Krasa po uničujočem požaru

Dr. Anže Logar (vir: arhiv)

Poslanec dr. Anže Logar je na Vlado RS naslovil pobudo, naj v obliki meddržavnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo nemudoma pristopi k takojšnji obnovi Krasa na obeh straneh meje. Obnova naj vsebuje pogozdovanje, obnovo vse uničene infrastrukture, ukrepe za boj proti požarom ter nujno vprašanje zagotavljanja zadostne količine vode za to območje.

V nadaljevanju objavljamo celotno poslansko pobudo.

Spoštovani,

požar na Krasu je močno prizadel dve sosednji državi, Slovenijo in Italijo. V luči dejstva, da je gašenje terjalo nadčloveške napore gasilcev ter prebivalcev na prizadetih območjih, zaradi pomanjkanja opreme za gašenje iz zraka pa je še enkrat prišla do izraza solidarna pomoč prijateljskih držav, na Vlado RS naslavljam pobudo po strateškem pristopu k oblikovanju skupnega meddržavnega medregionalnega mehanizma za obnovo prizadetih območji.

Slovenija ima na podlagi medvladnega sporazuma vzpostavljen instrument koordinacijskega odbora obeh vlad, poleg tega pa še skupni odbor Furlanija-Julijska krajina – Slovenija. Predlagam, da Vlada RS obe obliki meddržavnega sodelovanja nemudoma uporabi kot okvir skupnega pristopa Slovenije in Italije za takojšnjo obnovo Krasa na obeh straneh meje. Tako bomo lažje zagotovili več evropskih sredstev ter dodatno potrdili solidarnost ter sodelovanje obeh držav. Obnova naj vsebuje pogozdovanje, obnovo vse uničene infrastrukture, ukrepe za boj proti požarom ter nujno vprašanje zagotavljanja zadostne količine vode za to območje.

V skupni kmetijski politiki EU je skoraj četrtina sredstev namenjenih za preprečevanje gozdnih požarov in nesreč, Evropska unija pa je zaradi vse več gozdnih požarov ustanovila tudi evropski informacijski sistem za gozdne požare.

V okviru sklopa Civilna varnost za družbo programa Obzorje Evropa Evropska komisija izvaja dopolnilne ukrepe v podporo politikam za zmanjševanje tveganja nesreč (vključno z gozdnimi požari) in za povečanje zmogljivosti pri obvladovanju tveganj in odpornosti ter njihovem upravljanju. Za čim uspešnejši pristop k pridobivanju sredstev za obnovo prizadetega Krasa naj se zato Vlada RS nemudoma poveže z Vlado Republike Italije, da skupaj pristopita k obnovi devastiranega območja na obeh straneh meje in za to pridobita čim več evropskih sredstev. O aktivnostih na tem področju naj Vlada RS nemudoma obvesti lokalno skupnost in Državni zbor.

M. P.