Dr. Vlasta Krmelj: “V tem mandatu smo zelo veliko naredili”

Dr. Vlasta Krmelj, županja Občine Selnica ob Dravi (vir: demokracija.si)

Dr. Vlasta Krmelj je županja Občine Selnica ob Dravi, s 25-letnimi delovnimi izkušnjami na področju varovanja okolja, podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja in evropskih projektov s poudarkom na trajnostni energiji in mobilnosti ter vodenju in organiziranju dela na projektih. Že drugi mandat je tudi podpredsednica Evropskega združenja agencij in regij za energijo in okolje za področje financiranja. 

Dr. Krmeljeva je županja selniške občine od leta 2018, za nov mandat se bo potegovala tudi na tokratnih županskih volitvah, ki bodo tretjo nedeljo v novembru.

V intervjuju za tednik Demokracija je med drugim povedala naslednje:

Leta 2018 ste prevzeli županovanje od dolgoletnega župana Jurija Lepa. Je bilo na začetku težko prevzeti vajeti?

Da, bilo je zelo težko, saj je bila občina v izredno slabem finančnem stanju. V preteklosti namreč niso znali ravnati z denarjem. Prav tako je bilo delovanje občinske uprave precej zastarelo. Občina je imela številne nerešene zemljiške zadeve. Zato smo v prvem letu modernizirali in digitalizirali delovanje uprave ter uredili finance. Še sedaj pa urejamo zemljiško lastniške zadeve, saj jih je toliko, da bomo za ureditev potrebovali še vsaj 5 let. Občina tudi ni imela lastnih zemljišč, kjer bi lahko gradila nujno potreben vrtec ali športno dvorano ali morda poslovno cono. Projekti za ureditev vodovoda in kanalizacije so bili pripravljeni samo polovično.

Veliko hodite med ljudi. Vam občani zaupajo svoje težave?

Zelo veliko se družim z ljudmi. Zaradi epidemije je bilo in še vedno je javnih dogodkov zelo malo. Ker želim občino, tako ljudi kot kraje, dobro spoznati, se zelo veliko vozim ali sprehajam po občini. Preverjam stanje cest, možnosti za lastne vodovode. Na teh ogledih se vedno srečujem z ljudmi, ki mi zaupajo želje in potrebe, dajo pa mi tudi številne ideje, kako narediti življenje v občini lepše in lažje. Vsega ne moremo izvesti in ljudem tudi pošteno povem, česa smo kot občina z zelo malo finančnimi sredstvi zmožni in kdaj bi lahko kaj uredili. Ljudje so spoznali, da ne obljubljam kar tako, in tega so veseli. Načrtujemo obnovo in asfaltiranje cest, graditev vodovoda in urejanje kanalizacije. Zato lahko vsako gospodinjstvo vsaj okvirno ve, kdaj bomo izvajali projekte na njihovem območju.

Veliko ste postorili v svojem mandatu. Bi lahko izpostavili nekaj bistvenih projektov?

Zelo ponosni smo, da smo v manj kot 4 letih kupili več kot 20.000 m2 zemljišč za vrtec, športno dvorano in igrišča, pločnike in pokopališče. Pridobili smo gradbeno dovoljenje za vrtec in športno dvorano. Zgradili skoraj 2 km pohodnih poti ob najbolj prometni glavni cesti Maribor–Dravograd. Prenovili smo obe poslovilni vežici in uredili osrednji trg pred cerkvijo v občini, za kar smo pridobili tudi evropska finančna sredstva. Na trgu bo v prihodnje prostor za druženje, ne bo pa avtomobilov. Uredili smo tudi parkirišče za občino. Tako središče kraja dobiva urejeno podobo. Asfaltirali ali prenovili smo kar nekaj kilometrov cest, uredili kanalizacijo in vodovod v naselju Bistrica. Skrbimo tudi na mlade, ki imajo, če želijo graditi, znižan komunalni prispevek, za otroke smo uredili igrišča in igrala v vseh delih občine. Zelo pomembno je tudi, da smo v občinski stavbi na novo uredili prostore za društva, da imajo pisarne in prostor za druženje. Občani imajo možnost pridobiti občinska finančna sredstva za ureditev lastne pitne vode, rabo deževnice, ureditev čistilne naprave in odstranitev azbestne kritine. Uredili smo tudi brezplačen prevoz za starejše, ki sami nimajo prevoza do zdravnika ali trgovine, z električnim vozilom. Zelo pomemben se mi zdi tudi prvi večji projekt, ki smo ga morali v letu 2019 na hitro izpeljati. Zelo sem ponosna, da smo ga izpeljali v vsega 5 mesecih. To je ureditev dveh novih igralnic za vrtec v šoli, s čimer smo 36 otrokom omogočili, da obiskujejo vrtec v naši občini. V tem mandatu smo tudi z vsemi občinskimi svetniki zelo konstruktivno sodelovali, nismo se delili na naše in vaše, za kar se vsem svetnikom iz srca zahvaljujem. Le skupaj lahko konstruktivno delamo projekte v dobro občanov.

Kako sodelujete z župani sosednjih občin?

Z župani sosednjih občin zelo dobro sodelujemo. Povezujemo se v številne regijske projekte, kot so Pohorje, turistična destinacija Štajerska, privabljanje investitorjev, Dravska kolesarska pot. Skupaj z 11 župani smo pristopili h Konvenciji županov za energijo in podnebje, v okviru katere pripravljamo strategijo za omilitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Še tesneje pa sodelujemo z občinama Ruše in Lovrenc na Pohorju, s katerima smo že zgodovinsko povezani, saj smo bili v preteklosti ena občina. Z županjo in županom se redno mesečno srečujemo in izmenjamo izkušnje ter iščemo gospodarne rešitve na številnih področjih. Povezujemo se na področju kanalizacije in vodovoda ter drugih komunalnih služb. Ugotovili smo namreč, da lahko tako učinkoviteje opravljamo določene službe in gospodarno ravnamo z denarjem.

Letos se boste potegovali za še en županski mandat. Kakšno je zaupanje med občani?

V tem mandatu smo skupaj z občinsko upravo, brez katere projektov ne bi bilo, zelo veliko naredili: nakupili zemljišča, pripravili projekte, se dogovarjali z državo in občani ter s podjetji. Sedaj je treba te projekte realizirati na terenu, to pomeni zgraditi vrtec, športno dvorano, končati pločnike, obnoviti cesto na Sv. Duh na Ostrem vrhu, urediti kanalizacijo in vodo za vse občane. Zato sem se odločila, da znova kandidiram in projekte končam. Občani me pri tem podpirajo in opogumljajo, da razumejo in vidijo, da smo že zelo veliko naredili in da smo sposobni premikati zadeve na bolje. Ljudje so tudi spoznali, da sem županja za vse, ne glede na politično pripadnost, starost, izobrazbo ali kraj bivanja. Vse ljudi v naši občini imam rada in za vse si želim boljših razmer za življenje in delo. Zato z veseljem prihajajo k meni na pogovor in kavo ali sok. To mojo lastnost, da sem enaka do vseh, mi tudi vedno znova priznavajo in pohvalijo. Zaradi tega mi je zelo toplo pri srcu in se pogumno podajam v nov mandat.

Celoten intervju dr. Vlaste Krmelj lahko preberete na povezavi: Demokracija

M. P.