Dr. Vlasta Krmelj: “Želim, da Občina Selnica ob Dravi postane razvojno naravna občina, ki bo skrbela za vse generacije in vse občane”

Dr. Vlasta Krmelj bo novembra kandidirala za županjo Občine Selnica ob Dravi.

Dr. Vlasta Krmelj je članica Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi in dolgoletna direktorica Energetske agencije za Podravje. Z družino živi na Fali. Je mama dveh otrok, študenta in dijakinje. Osnovno šolo je obiskovala v Selnici ob Dravi, nato pa šolanje nadaljevala na Srednji pedagoški šoli v Mariboru. Leta 1993 je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru. Na isti fakulteti je leta 1997 magistrirala in leta 2000 tudi doktorirala. Na prihajajočih županskih volitvah, ki bodo 18. novembra 2018, bo kandidirala za županjo selniške občine.

Kot prvi ste napovedali kandidaturo na prihajajočih županskih volitvah. Kaj vas je vodilo k odločitvi?

O kandidaturi sem razmišljala kar nekaj časa. Razlog za odlašanje z odločitvijo je bil ta, da sem pred potrditvijo kandidature želela pripraviti program dela in razvoja naše občine.

Ko sem ga pripravila in videla tudi finančne možnosti izvedbe programa, ki bo popeljal našo občino na uspešno razvojno pot, sem potrdila pripravljenost za kandidaturo.

Sokrajani so me že spraševali, če bom kandidirala. Zato sem svojo odločitev tudi javno povedala.

Kakšna je vaša ocena dosedanje dela vodenja občine?

Občina je v zelo slabem finančnem stanju, imamo tudi že izkoriščen skoraj celoten kreditni potencial. Kredite bomo odplačevali do leta 2028. Prav tako nima pripravljenih razvojnih programov in načrtov. To pomeni, da tudi projektne ideje še niso pripravljene. V zadnjih 12 letih v občini ni bilo javne razprave o strateškem razvoju naše občine, ki ima veliko razvojnih potencialov. Gradila se je določena infrastruktura, ki ni končana. Imamo kulturni dom, na katerega smo ponosni, vendar premalo denarja za kvaliteten programe in vzdrževanje. Imamo Jabolčno pohodniško in kolesarsko pot, ki pa ji je treba dati več vsebine in jo podaljšati v druge predele občine. Občina Selnica je tudi ena izmed redkih občin v Sloveniji, ki nima urejenih pločnikov, a se nahajamo na eni izmed najbolj prometnih državnih cest. Športniki že več kot 10 let čakajo na dvorano. Cesta na Duh na Ostrem vrhu je potrebna obnove, potrebe občanov v Gradišču so bile tudi pozabljene. Nerešenih zadev je zelo veliko.

Kaj želite spremeniti in kakšni so vaši načrti za prihajajoči mandat?

Dr. Vlasta Krmelj

Želim, da Občina Selnica ob Dravi postane razvojno naravna občina, ki bo skrbela za vse generacije in vse občane, ne glede na oddaljenost od središča občine. K oblikovanju razvojne strategije bom povabila vse občane, ki bodo želeli sodelovati. Ko bomo vedeli, kam želimo, bomo pripravili načrte in poiskali finančna sredstva. Občina mora postati prijetna za domačine in zanimiva za podjetnike in turiste. Vsakemu kraju v občini moramo podati vsebino, ki si jo domačini želijo. Morda so to obnovljeni prostori, nova cesta, pločniki, športna dvorana., dom za ostarele, nov park, kolesarska pot. Potreb in želja je zelo veliko. Pripravili bomo časovni načrt izvajanja ukrepov, ki bo javno dostopen in s katerim bomo tudi lahko preverjali uspešnost dela.

Glede na to, da ste aktivni v gospodarstvu, kako bi to vplivalo na delo županje?

Verjamem, da lahko moje izkušnje, ki sem jih v preteklih letih dobila doma in v tujini, pripomorejo k uspešnemu delu občine. V osnovi se gospodarstvo in občina ne razlikujeta veliko, saj moramo v obeh primerih dobro načrtovati projekt, poiskati finančna sredstva in ga nato izvesti. V zadnjih 15 letih sem vodila delo na več kot 25 regionalnih ali mednarodnih projektih, ki so bili sofinancirani s programov EU in so povezovali javni in zasebni sektor. Zato to delo zelo dobro poznam in razumem. Ta znanja mi bodo pomagala pri županovanju. Verjamem namreč, da mora občina poleg tega, da je servis občanom, postati tudi gonilo gospodarskega razvoja in zagotavljati pogoje za ekonomsko rast tako posameznega občana kot tudi podjetij v občini.

A. L.