Država mora med mladimi spodbuditi interes za tiste poklice, kjer najbolj primanjkuje kadra

Vir: Demokrcija.si

Država v preteklem letu ni opravila domače naloge pri promociji določenega dela poklicnega in strokovnega izobraževanja, čeprav gospodarstvo že več let opozarja tako na pomanjkanje kadra v mnogih branžah kot nedelujoč sistem vajeništva.

Poslanka Alenka Helbl je na ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Feldo naslovila pisno poslansko vprašanje glede promocije nekaterih poklicev med mladimi.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

V začetku letošnjega aprila ste na ministrstvu objavili informacijo glede stanja prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2023/2024. Že hiter pregled pokaže, da država tudi v preteklem letu ni opravila domače naloge pri promociji določenega dela poklicnega in strokovnega izobraževanja, čeprav gospodarstvo že več let opozarja tako na pomanjkanje kadra v mnogih branžah kot nedelujoč sistem vajeništva.

Vse od nastopa vlade smo tudi na sejah Odbora za izobraževanje, znanost in mladino večkrat razpravljali o tem, s katerimi ukrepi in pozitivnimi spodbudami bi na vašem ministrstvu privabili mlade k vpisu na določene smeri srednješolskega izobraževanja, za katere je vsako leto manj zanimanja.

Zanima me:

1.     Katere konkretne ukrepe ste na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje do danes že izoblikovali in katere že udejanjili za to, bi povečali interes med mladimi za tiste poklice, kjer danes najbolj primanjkuje kadra?

2.     Katere konkretne ukrepe na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje še načrtujete za to, bi povečali interes med mladimi za tiste poklice, kjer danes najbolj primanjkuje kadra?

Brezplačni učbeniki in delovni zvezki v prvi triadi osnovne šole ter brezplačna izposoja učbenikov za vse osnovnošolce so nedvomno pozitivni ukrepi države in predstavljajo pomoč številnim slovenskim družinah. Izhajajoč iz tega sem s strani državljanov prejela pobudo, da bi, tudi v luči spodbujanja interesa med mladimi za tiste poklice, kjer danes najbolj primanjkuje kadra, lahko podoben ukrep uvedli tudi v poklicnih in strokovnih srednjih šolah.

Zanima me:

3.     Kakšno je stališče Ministrstva za vzgojo in izobraževanje glede zgoraj navedene pobude?

4.     Katere so največje ovire za udejanjanje pobude in ali si boste na ministrstvu prizadevali, da najdete rešitve za njeno udejanjanje?

Vir: SDS.si