Državni zbor spremenil velikosti volilnih okrajev, tudi v mariborski volilni enoti

(vir: arhiv)

Državni zbor je sprejel spremembe volilne zakonodaje, s katerimi je spremenil velikosti nekaterih volilnih okrajev, med drugim tudi v mariborski volilni enoti. S tem je udejanjil odločbo Ustavnega sodišča RS, s katero je to volilne okraje razglasilo za neustavne, ker so se po velikostih preveč razlikovali.

Ustavno sodišče je namreč leta 2018 ugotovilo, da so razlike med velikostmi posameznih volilnih okrajev prevelike, da bi lahko še zagotavljale načelo, da je glas vsakega volivca enako vreden. Ugotovilo je namreč, da je najmanjši volilni okraj v državi skoraj štirikrat manjši od največjega. Državnemu zboru je zato naložilo, da mora neustavnost odpraviti do decembra lani.

Politične stranke so dolgo časa iskale rešitev, a poenotiti se niso mogle. Nato je vajeti lani v roke vzela trenutna vladna koalicija SDS, SMC in NSi ter pripravila spremembe volilne zakonodaje, ki so nato tudi dobile podporo v državnem zboru.

Spremembe spreminjajo velikost 15 volilnih okrajev, med drugim tudi okraje v mariborski volilni enoti.

Okraj Slovenska Bistrica se bo zmanjšal za krajevne skupnosti Pragersko ter Spodnja in Zgornja Polskava, hkrati pa se bo za te krajevne skupnosti povečal okraj Maribor I.

Volilni okraj Maribor III se bo zmanjšal za del občine Pesnica, ta del pa se bo priključil ptujski volilni enoti, in sicer okraju Pesnica.

Volilni okraji so se spremenili tako, da se zmanjšajo razlike v velikosti volilnih okrajev po številu prebivalcev in se upoštevajo geografska zaokroženost ter skupne kulturne in druge značilnosti volilnih okrajev.

M. P.