Duplek: Bi gradili, pa ne veste, kje je dovoljeno?

V Občini Duplek poteka javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) – dopolnjen osnutek. OPN je od včeraj razgrnjen v prostorih občine, javna razgrnitev bo do vključno 22. marca 2019.

Dopolnjen osnutek OPN in Okoljsko poročilo za OPN sta v času javne razgrnitve javno dostopna tudi na občinski spletni strani (tukaj).

Javna obravnava bo v sredo, 6. marca 2019, ob 16. uri v Glonarjevi dvorani Občine Duplek.

Pripombe, predloge in mnenja na javno razgrnjeno gradivo lahko zainteresirani podajo pisno na obrazec, ki je objavljen na občinski spletni strani ali ustno na zapisnik v času javne razgrnitve.

Rok za oddajo pisnih pripomb, predlogov in mnenj na razgrnjeno gradivo poteče 22. marca, ko je tudi zadnji dan javne razgrnitve.

Občina bo nato proučila pripombe, predloge in mnenja ter do njih zavzela stališča.

Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN (z obveznimi prilogami) je seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami, pogoji za poseganje v prostor in omejitvami ter omejitvami pri gospodarjenju z zemljišči.

M. P.