Duplek, Hajdina: Energetska prenova objektov osnovnih šol in vrtca

Podpis pogodb (vir: Občina Duplek)

Občina Duplek in Občina Hajdina sta z družbo Plistor d.o.o. sklenili javno-zasebno partnerstvo v izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Osnovne šole Duplek, Osnovne šole Duplek podružnica Žitečka vas, Osnovna šola Korena, Osnovna šola Hajdina in Vrtec Hajdina.

V začetku preteklega leta sta občini Duplek in Hajdina sklenili sporazum, v katerem sta izkazali skupni interes po energetski prenovi objektov v lasti lokalnih skupnosti in skupni kandidaturi na javnem razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin.

Tekom leta sta občini pripravili vso potrebno dokumentacijo, ki sta jo obravnavala in potrdila občinska sveta obeh občin, in izvedli postopek javnega razpisa za podelitev koncesije, na podlagi katerega je bil izbran koncesionar.

Novembra 2020 sta občini, na prvi prijavni rok, podali vlogo na Javni razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in konec februarja 2021 prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini 860.496,84 EUR.

Projekt bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.

Predvidena struktura financiranja upravičenih in neupravičenih stroškov investicijskega projekta v višini 1.799.492,60 EUR je naslednja:

  • 4,68 % lastni proračunski viri občine Duplek in Hajdina,
  • 47,82 % javni viri EU in RS (Ministrstvo za infrastrukturo RS: Nepovratna sredstva Kohezijskega sklada EU in proračuna RS) in
  • 47,50 % zasebni partner.

Projekt energetske prenove navedenih objektov bo izveden po principu javno zasebnega partnerstva v 15-letnem koncesijskem obdobju. Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača.

Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu parterju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov.

V Občini Duplek bodo energetsko prenovljeni trije objekti. To so OŠ Duplek, OŠ Duplek podružnica Žitečka vas in OŠ Korena.

Z energetsko prenovo bodo v OŠ Spodnji Duplek izvedeni naslednji ukrepi: izdelava fasade telovadnice in veznega hodnika, menjava stavbnega pohištva telovadnice in veznega hodnika, toplotna izolacija podstrešja in menjava strehe nad telovadnico in veznim hodnikom, izdelava severne fasade šole, prenova ogrevalnega vira – vgradnja toplotne črpalke, energetska sanacija klimatov, prenova razsvetljave,  vgradnja termostatskih ventilov in energetsko upravljanje objekta.

V OŠ Korena in OŠ Duplek podružnica Žitečka vas bodo izvedeni ukrepi prenove razsvetljave, prenove ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, vgradnja termostatskih ventilov in energetsko upravljanje objekta. Poleg navedenega bo v OŠ Žitečka vas izvedena še izolacija podstrešja.

Vrednost prenove na vseh treh objektih je ocenjena na dober milijon evrov, od katerih bo Občina Duplek zagotovila slabih 44 tisoč evorv, preostanek pa predstavljajo nepovratna sredstva in sredstva zasebnega partnerja.

Terminski načrt izvedbe je zastavljen na način, da bo po potrditvi projektne dokumentacije in uvedbi v delo, zasebni partner začel izvajanje del na večini objektov že aprila 2021, zaključek izvedbenih del je predviden do pričetka kurilne sezone.

Z izvedbo nameravane investicije bo zagotovljeno višje bivalno in delovno ugodje za vse uporabnike objektov, povečanje energetske učinkovitosti objektov, uvedba obnovljivih virov energije v objekte, vsi navedeni ukrepi pa bodo zagotovili nižjo rabo energije glede na obstoječe stanje, so zapisali na spletni strani Občine Duplek.

M. P.