Duplek: Kar 40 odstotkov vodovodnega omrežja je starejšega od 50 let

Fotografija je simbolična. (vir: Svet24.si)

V občini Duplek imajo približno 100 kilometrov vodovodnega omrežja, pri tem je okoli 40 odstotkov tega starejšega od 50 let. Posledično to tudi pomeni, da so cevi še vedno salonitne in vsebujejo škodljiv azbest. Hkrati prihaja do loma in pitna voda odteka iz omrežja.

O tem so na eni od zadnjih sej razpravljali tudi občinski svetniki, opozorili so, da Mariborski vodovod kot upravljalec omrežja okvarjeno omrežje popravlja po delih. Zato je eden od svetnikov predlagal, naj na primer v Zgornji Koreni, kjer je en takšen odsek vodovoda, tega v celoti zamenjajo, saj verjetno ni racionalno, “da se en del nenehno zgolj popravlja”.

Župan Mitja Horvat je na seji nato obljubil, da bo občina Mariborski vodovod pozvala, naj izdelajo projektne rešitve in pripravijo preračunsko vrednost za sanacijo dela na delu  vodovoda v Zgornji Koreni.

Hkrati je pojasnil, da imajo v občini na okoli 100 kilometrov dolgem javnem vodovodnem omrežju še več takšnih lokacij, “kjer prihaja tako rekoč vsakodnevno do prelomov vodovodnih cevi in posledično dokajšnjih vodnih izgub”.

“Za zamenjave oziroma rekonstrukcije takšnih odsekov bo treba v naslednjih občinskih proračunih zagotoviti zadostna finančna sredstva, da bomo lahko pristopili k izvedbi del,” je napovedal Horvat.

M. P.