Duplek: Končana gradnja kanalizacijskega kanala

(vir: Občina Duplek)

V okviru projekta “Odvajanje in čiščenje vode v porečju Drave – občina Duplek”, so zaključili izgradnjo kanalizacijskega kanala Z-4.1, na območju Kamenščak/Zapolutke, v Zgornjem Dupleku.

Občina je včeraj objavila, da je pogodbeni izvajalec, podjetje Komunala Slovenske Gorice iz Lenarta v Slovenskih goricah, zaključil gradbena dela skladno s terminskim planom.

Končana so gradbena dela pri izgradnji prvega kanalizacijskega kanala z nazivom Z-4.1, na območju Zapolutke/Kamnščak v Zgornjem Dupleku. Ta kanal se prek obstoječega črpališča Č1 Zapolutke navezuje na kanalizacijsko omrežje v občini.

Na novo je bilo zgrajenih 182 metrov fekalnih kanalizacijskih cevovodov in 180 metrov vodovodnega cevovoda dimenzije DN 63mm.

S tem so zagotovili možnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje štirim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek 82e, 82c, 82f, 82b. Hkrati je omogočena  tudi možnost novih priključitev bodočih pozidav, v okviru stavbnih, še nepozidanih zemljišč, tako na javno kanalizacijsko omrežje kot tudi na javno vodovodno omrežje v občini.

V okviru del so na odseku Dvoršak – Ilijaš v Zgornjem Dupleku naredili še novo asfaltno prevleko, sočasno pa so izvedli tudi zemeljsko kabliranje, za bodočo vzpostavitev javne razsvetljave, na tem območju.

Vir: Občina Duplek

M. P.