Duplek: Kraju se obeta nov dom za starejše

Občina Duplek (vir; MojaObčina.si)

Dupleški občinski svetniki bodo na jutrišnji seji, ki bo potekala z uporabo konferenčnega sistema na daljavo, obravnavali in potrjevali Dokument identifikacije investicijskega projekta Dom starejših Danica Duplek in s tem v zvezi tudi rebalans občinskega proračuna za leto 2021.

V proračunu za letošnje leto bodo zagotovili 420.000 evrov za nakup zemljišč in pripravo projektne dokumentacije za nov dom starejših v Dupleku.

Dom bo zgrajen v letu 2023, vrednost celotne investicije, brez komunalno opremljenega zemljišča (kar bo pokrila občina), je 7.057.403 evre.

Načrtovana novogradnja doma je predvidena v Spodnjem Dupleku, v neposredni bližini zdravstvenih ambulant, lekarne, trgovine, pošte in knjižnice, na parc. št. 391/2 in 392/2, k.o. 692-Spodnji Duplek.

Izvedba del je predvidena v letih 2022 in 2023, viri financiranja so naslednji:

S predvideno investicijo bo občina omogočila, da bi starejši s prehodom v institucionalno varstvo ostali bližje svojemu domačemu okolju.

Predvidena je zagotovitev pogojev za izvajanje institucionalnega varstva za starejše od 65 let, s kapaciteto 60 postelj in 4 namestitve dnevnega varstva.

Vir: duplek.si

M. P.